Juridische besluitvorming

Doel en beschrijving

  • Het voeren van juridische procedures (bezwaar en beroep) over besluiten die door de Kansspelautoriteit zijn genomen
  • Het nemen van een besluit over boeterapporten

Betrokkenen

  • Vertegenwoordigers van rechtspersonen dan wel natuurlijke personen aan wie boetes zijn opgelegd
  • Vertegenwoordigers (natuurlijke personen) van bezwaarmakers (natuurlijke en rechtspersonen)
  • Natuurlijke personen (verzoeker AVG of Wob-verzoek of derden)

Soorten persoonsgegevens

  • Personalia zoals naam, voornaam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats
  • Communicatiegegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres
  • Strafrechtelijke gegevens
  • Gegevens m.b.t. functie(uitoefening)
  • Gegevens waaruit betrokkenheid en rol overtreding blijkt