Afhandeling bezwaar en beroep

Doel en beschrijving

Voeren van juridische procedures (bezwaar en beroep) over door de Kansspelautoriteit genomen besluiten.

Betrokkenen

Vertegenwoordigers (natuurlijke personen) van bezwaarmakers (natuurlijke en rechtspersonen).

Natuurlijke personen (verzoek Wet bescherming persoonsgegevens en Wet openbaarheid van bestuur).