Meerjarige loterijen

Er zijn verschillende loterijen. Er kunnen vergunningen worden aangevraagd voor meerjarige en eenmalige loterijen. Meerjarige loterijen worden ook wel niet-incidentele loterijen genoemd. Een andere benaming voor een eenmalige loterij is een incidentele loterij.

Er zijn twee soorten meerjarige loterijen:

  • monopolieloterijen
  • niet-incidentele goededoelenloterijen.

Monopolieloterijen

Voor monopolieloterijen geldt een gesloten stelsel. De Wet op de kansspelen schrijft voor dat er één vergunning mag worden verstrekt voor het organiseren van:

Staatsloterij B.V. en Lotto B.V. (beide onderdeel van Nederlandse Loterij) zijn de vergunninghouders, waarmee zij verschillende producten aanbieden.

Niet-incidentele (of: meerjarige) goededoelenloterijen

Voor niet-incidentele goededoelenloterijen geldt een open stelsel: er is geen beperking aan het aantal. De Wet op de kansspelen schrijft voor (in artikel 3) dat een vergunning kan worden aangevraagd voor een loterij waarvan de opbrengst ‘enig algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn)’ dient. Onder algemeen belang wordt onder andere verstaan: sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk. De afdracht van de opbrengst moet minimaal 40 procent van de verkoop van de loten bedragen. Van deze afdracht moet ten minste 80 procent naar goede doelen met een Anbi-status. Nederland telt 7 meerjarige vergunninghouders voor een niet-incidentele goededoelenloterij. Hieronder staan links naar de geconsolideerde versies van de vergunningen van:

Voorwaarden niet-incidentele (of: meerjarige) vergunning

Niet-incidentele artikel 3 Wok vergunningen kennen een looptijd langer dan zes maanden. Met deze vergunning mogen aanbieders kansspelen organiseren met prijzen en premies die gezamenlijk het bedrag van € 4.500,= overstijgen.

Naast de afdracht van de opbrengst aan een algemeen belang dient de aanvrager tevens te voldoen aan alle voorschriften in de modelvergunning. (pdf, 405 kB) De aanvrager dient dit aan te tonen met het aanvraagformulier. Zie ook: Bijlage A rapportagevoorschrift

Aanvraagformulier

*Let wel: de VOG dient op de volgende punten aangekruist te worden:

  • Informatie punten 11, 12, 13
  • Geld punten 21 en 22
  • Goederen punten 36 en 37
  • Diensten punt 41
  • Zakelijke transacties 53
  • Aansturen organisatie 71