Promotionele kansspelen

Flessen met doppenEen promotioneel kansspel, bijvoorbeeld een Like&Win-actie op Facebook, is een kansspel bedoeld om een product, dienst of organisatie te promoten. Denk bijvoorbeeld aan het promoten van frisdrank door het aanbrengen van codes in doppen van de flessen, waarmee je kans maakt  op het winnen van een prijs. Voor het organiseren van een promotioneel kansspel is geen vergunning nodig. Er zijn wel voorwaarden. Die staan in de Gedragscode promotionele kansspelen.

De belangrijkste voorwaarden waar aan moet worden voldaan:

  • er mag aan de deelnemer geen inleg gevraagd worden (gratis deelname);
  • per product, dienst of organisatie mag maximaal één keer per jaar een promotioneel kansspel worden aangeboden;
  • een promotioneel kansspel is tijdelijk van aard (maximale periode is één jaar) en mag maximaal 20 trekkingen bevatten;
  • aan een promotioneel kansspel mogen geen andere kosten verbonden zijn dan door de deelnemer daadwerkelijk gemaakte communicatiekosten (maximaal 45 eurocent);
  • er moeten algemene voorwaarden worden opgesteld en aan de deelnemer kenbaar worden gemaakt;
  • het prijzenpakket mag maximaal 100.000 euro bedragen;
  • bij deelname door een minderjarige is de toestemming van een ouder noodzakelijk. Als het promotionele kansspel zich richt op minderjarigen moet de aanbieder bovendien zorgvuldig en terughoudend zijn en de prijzen afstemmen op de jeugdige doelgroep.

Klein promotioneel kansspel

Er is ook nog de mogelijkheid om een 'klein' promotioneel kansspel te organiseren. Het prijzenpakket mag dan maximaal 4.500 euro bedragen. Het enige andere verschil met een 'normaal' promotioneel kansspel is (zie artikel 8 van de Gedragscode) dat er in dit geval geen algemene voorwaarden hoeven te worden opgesteld, er geen limiet geldt aan het aantal trekkingen en dit kansspel ook meerdere keren per jaar mag worden georganiseerd.