Samenwerking

Nationaal

De Kansspelautoriteit werkt in Nederland samen met andere toezichthouders, de Belastingdienst, de politie, het Openbaar Ministerie, ministeries, gemeenten en betaaldienstverleners.

Met een aantal organisaties is de Kansspelautoriteit een convenant overeengekomen.

Internationaal

In internationaal verband is de Kansspelautoriteit actief in het Europese GREF, het Gambling Regulatory European Forum, en in IAGR, het International Association of Gaming Regulators. Met alle genoemde partijen wordt informatie gedeeld en kennis uitgewisseld.