Vergunningen

Doel en beschrijving

Behandelen van vergunningaanvragen en wijzigingen ter uitvoering van de Wet op de kansspelen. Denk aan incidentele vergunningen, modeltoelatingen, ontheffingen, wijzigingen en kennisgevingen.

Soorten persoonsgegevens

  • Personalia zoals naam, voornaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats.
  • Communicatiegegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres.
  • Gegevens van functionarissen, ook als die betrekking hebben op een voormalige functie.
  • Gegevens die betrekking hebben op de bedrijfsactiviteiten, zoals de inrichting van het kansspel.
  • Identificerende gegevens zoals Nummer Kamer van Koophandel, BSN.
  • Strafrechtelijke gegevens (betrouwbaarheidstoets).
  • Financiële gegevens (onder andere t.b.v. verantwoording afdracht, afwikkeling leges).
  • Gegevens relevant voor de betreffende vergunning of ontheffing die door samenwerkpartners wordt verstrekt (bijvoorbeeld politie, gemeenten).
  • Gegevens afkomstig uit open bronnen.

Betrokkenen

Aan aanvragers of vergunninghouders verbonden natuurlijke personen, in het bijzonder bestuurders, beleidsbepalers en (uiteindelijk( belanghebbenden.