Organisatie

Joop Jan Henk
Van links naar rechts: Joop Pot, Jan Suyver en Henk Kesler

Raad van bestuur

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit is eindverantwoordelijk voor alle besluiten. De bestuursleden worden door de minister voor Rechtsbescherming (Justitie en Veiligheid) benoemd en ontslagen, maar zijn onafhankelijk in hun besluitvorming.

De voorzitter van de Kansspelautoriteit is Jan Suyver. Zijn medebestuursleden zijn Henk Kesler en Joop Pot.

De Kansspelautoriteit telt 76 fte (Bron: Jaarverslag 2017).

Adviesraad

De Kansspelautoriteit kent sinds 2014 een adviesraad. Die geeft de Kansspelautoriteit gevraagd en ongevraagd advies. Voorzitter is Arthur Docters van Leeuwen. De overige leden zijn Pieter Winsemius, Theo Schuyt, Han Moraal, Dike van de Mheen, Ronald Prins en Peter Kuipers.

Interne organisatie