Organisatie

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit is eindverantwoordelijk voor alle besluiten. De bestuursleden worden door de minister voor Rechtsbescherming (Justitie en Veiligheid) benoemd en ontslagen, maar zijn onafhankelijk in hun besluitvorming.

Raad van bestuur

René Jansen

De voorzitter van de Kansspelautoriteit is René Jansen. Hij was eerder lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Nog eerder vervulde hij meerdere bestuursfuncties bij de (voormalige) Nederlandse Mededingingsautoriteit. Ook was hij werkzaam bij de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken & Werkgelegenheid. René Jansen studeerde sociologie aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast volgde hij de opleiding Senior Managers in Government aan Harvard University.

Taakgebieden:

 • Strategie
 • Internationale zaken
 • Juridische zaken
 • Vergunningverlening
 • Public affairs

Bernadette van Buchem

De vicevoorzitter van de Kansspelautoriteit is Bernadette van Buchem. Zij was eerder directeur Consumenten bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarvoor vervulde zij verschillende functies via ABD Interim. Van 1985 tot 2005 was Bernadette van Buchem werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken. Daar was ze onder meer adjunct secretaris-generaal en directeur Interne Zaken. Bernadette van Buchem studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Taakgebieden:

 • Toezicht en handhaving
 • Consumentenbescherming
 • Bedrijfsvoering

Joop Pot

Het derde bestuurslid van de Kansspelautoriteit is Joop Pot. Hij was eerder niet-rechtelijk lid van de Raad voor de rechtspraak. Van 2000 tot 2006 was hij plaatsvervangend directeur-generaal bij de toenmalige Rijksgebouwendienst. Eerder was hij directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Financiën. Joop Pot studeerde economie aan de rijksuniversiteit Groningen.

Taakgebieden:

 • Financiën
 • ICT
 • Verslavingspreventie

Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW); voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Instituut Register Payroll Accounting; voorzitter auditcommissie ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; lid diverse auditcommissies (OCW, RVB, Tweede Kamer, Openbaar Ministerie)

Adviesraad

De Kansspelautoriteit kent sinds 2014 een adviesraad. Die geeft de Kansspelautoriteit gevraagd en ongevraagd advies. Voorzitter is Arthur Docters van Leeuwen. De overige leden zijn Theo Schuyt, Han Moraal, Dike van de Mheen, Ronald Prins en Peter Kuipers.

Interne organisatie

Organogram nieuw

De Kansspelautoriteit telt 76 fte (Bron: Jaarverslag 2017).