Organisatie

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit is eindverantwoordelijk voor alle besluiten. De bestuursleden worden door de minister voor Rechtsbescherming (Justitie en Veiligheid) benoemd en ontslagen, maar zijn onafhankelijk in hun besluitvorming. De Ksa is opgericht in 2012.

Raad van bestuur

Portret René Jansen

De voorzitter van de Kansspelautoriteit is René Jansen. Hij was eerder lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Nog eerder vervulde hij meerdere bestuursfuncties bij de (voormalige) Nederlandse Mededingingsautoriteit. Ook was hij werkzaam bij de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken & Werkgelegenheid. René Jansen studeerde sociologie aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast volgde hij de opleiding Senior Managers in Government aan Harvard University. Sinds 23 mei 2019 is René Jansen vicevoorzitter van Gaming Regulators European Forum (GREF), de Europese organisatie van kansspeltoezichthouders.

Taakgebieden:

  • Strategie
  • Internationale zaken
  • Juridische zaken
  • Vergunningverlening
  • Verslavingspreventie
  • Public affairs

René Jansen schrijft elke maand een blog over een actueel onderwerp in de kansspelwereld.

Bernadette0022

De vicevoorzitter van de Kansspelautoriteit is Bernadette van Buchem. Zij was eerder directeur Consumenten bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarvoor vervulde zij verschillende functies via ABD Interim. Van 1985 tot 2005 was Bernadette van Buchem werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken. Daar was ze onder meer adjunct secretaris-generaal en directeur Interne Zaken. Bernadette van Buchem studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Taakgebieden:

  • Toezicht en handhaving
  • Consumentenbescherming
  • Bedrijfsvoering

Adviesraad

Ronald Prins

De Kansspelautoriteit kent sinds 2014 een adviesraad. Die geeft de Kansspelautoriteit gevraagd en ongevraagd advies. Voorzitter is Ronald Prins (foto; lid van de toetsingscommissie voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, eerder directeur en medeoprichter van beveiligingsbedrijf Fox-IT).  De overige leden zijn Theo Schuyt (hoogleraar Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam), Han Moraal (lid namens Nederland van Eurojust), Dike van de Mheen (directeur Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University) en Guda van Noort (hoogleraar Persuasion & New Media Technologies, Universiteit van Amsterdam) .

Interne organisatie

Organogram nieuw

De Kansspelautoriteit telt 73,8 fte (Bron: Jaarverslag 2018).