Doelstellingen

Als toezichthouder op de markt voor de kansspelen heeft de Kansspelautoriteit drie doelstellingen (publieke doelen). Dit zijn de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid.

Bescherming van de speler

Aanbieders van kansspelen moeten spelers tijdig en goed informeren over het aangeboden spel, de voorwaarden (kosten, prijzen, abonnementsduur) en eventuele risico's op verslaving. De Kansspelautoriteit ziet toe op correcte naleving van deze plicht.

Voorkomen kansspelverslaving

De Kansspelautoriteit ziet erop toe dat aanbieders van kansspelen de juiste maatregelen treffen om kansspelverslaving te voorkomen. Dat is een voorwaarde die in hun vergunning staat: aanbieders van kansspelen hebben een zorgplicht. Lees meer hierover in de Leidraad Zorgplicht (pdf, 4.9 MB). Daarnaast heeft de Kansspelautoriteit een bevorderende en coördinerende rol op het gebied van preventie. Dit is uitgewerkt in de Visie Kansspelautoriteit coördinerende rol kansspelverslaving. (pdf, 76 kB)

Bestrijden illegaliteit en criminaliteit

De Kansspelautoriteit ziet erop toe dat deelnemers aan kansspelen verzekerd zijn van een eerlijk spel in een veilige omgeving. Dat doet de Kansspelautoriteit enerzijds door illegale kansspelen te bestrijden en anderzijds door toezicht te houden op legale aanbieders van kansspelen. Illegale aanbieders zijn er zowel online (zie Aanpak illegale online kansspelen) als in fysieke vorm. Wat de tweede categorie betreft, ondersteunt de Kansspelautoriteit gemeenten bij de opsporing en aanpak van illegale kansspelen (bijvoorbeeld gokzuilen). De Kansspelautoriteit voert ook zelf onderzoeken uit, onder meer naar aanleidingen van meldingen. Zie ook: Wegwijzer speelautomaten voor gemeenten (pdf, 626 kB)

De Kansspelautoriteit legt de houders van een vergunning voor het aanbieden van kansspelen een kansspelheffing op. Met de opbrengst hiervan wordt de Kansspelautoriteit gefinancierd.