Bevoegdheden

De Kansspelautoriteit heeft als toezichthouder op de markt voor de kansspelen bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten tot haar beschikking.

De bestuurlijke boete

Dit is een boete die zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter kan worden opgelegd (artikel 35a van de Wet op de kansspelen). De maximale boete is 830.000 euro, of – als dat hoger is – 10 procent van de jaaromzet van de overtreder.

De last onder bestuursdwang

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit kan bij een overtreding een last onder bestuursdwang opleggen. Dit is een maatregel die gericht is op het beëindigen van een overtreding.

De dwangsom

Bij een aanhoudende overtreding kan de raad van bestuur een dwangsom opleggen. Dan wordt een termijn gegeven waarbinnen een einde moet zijn gemaakt aan de overtreding. Doet de overtreder dit niet, dan moet hij de opgelegde dwangsom betalen.

Openbaar Ministerie

In geval van recidive of als er sprake is van samenloop met andere misdrijven, kan de Ksa een beroep doen op het Openbaar Ministerie om het strafrecht in te zetten. De Ksa sloot hiertoe een convenant af met het OM (zie ook Samenwerking).