Trustkantoor

Trustkantoren

Trustkantoren - kantoren die zich bezighouden met het beheren van vennootschappen - zijn verplicht hun cliënten te kennen en integriteitsrisico's te beheersen. Dit is geregeld in de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren (Rib Wtt).

Brievenbussen

Illegale kansspelaanbieders

De Kansspelautoriteit (Ksa) ziet dat trustkantoren steeds vaker hun diensten verlenen aan kansspelaanbieders die geen vergunning hebben om hun kansspelen in Nederland aan te bieden. Uit (lopende) onderzoeken blijkt dat deze kansspelaanbieders nogal eens gevestigd zijn in Gibraltar, Curaçao, Antigua & Barbuda, Costa Rica, de Bahama's, Cyprus en Malta.

Strijdig met de wet

Trustkantoren die diensten verlenen aan kansspelaanbieders die geen vergunning hebben in Nederland, maar die toch hun producten aanbieden aan Nederlandse consumenten, handelen in strijd met de wet. Zij kunnen door de Ksa medeverantwoordelijk worden gehouden voor het kansspelaanbod door de betreffende aanbieder. Als uit onderzoek blijkt dat een trustkantoor zich inlaat met een illegale kansspelaanbieder, zal de Ksa dit melden bij de De Nederlandsche Bank N.V., de toezichthouder op trustkantoren.

Zie ook: Aanpak online kansspelen