Kansspelbelasting

Kansspelbelasting vanaf 449 euro

Kansspelbelasting is verschuldigd over geldprijzen en prijzen in natura met een waarde van 449 euro of meer.

Wie betaalt?

De organisator van het kansspel bepaalt of hij zelf de kansspelbelasting betaalt of dat de prijswinnaar die moet betalen. In dit laatste geval houdt de organisator de belasting meestal in op de prijs. De organisator van het kansspel is verplicht om aangifte te doen bij de belastingdienst.

Prijs in buitenlands kansspel

Wie een prijs wint in een buitenlands kansspel, moet daarvan zelf aangifte doen bij de belastingdienst.

Meer informatie (www.belastingdienst.nl)


Rekenmachine

Alles over de kansspelbelasting