Huis verloten

Een loterij is een kansspel, dus ook het verloten van een huis. De Wet op de kansspelen bepaalt dat voor een loterij een vergunning nodig is. De Kansspelautoriteit verleent zo’n vergunning als aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan. De Kansspelautoriteit waarschuwt dat dit bij een huizenloterij in de praktijk erg lastig is.

De voorwaarden voor het mogen organiseren van een loterij zijn:

  • Het doel van een loterij moet een algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn) zijn. Individuele belangen of commerciële belangen zijn niet toegestaan. De volledige opbrengst van de loterij (onder aftrek van de kosten) moet ten goede komen aan een goed doel met een algemeen belang.
  • Van de opbrengst moet ten minste 40 procent worden afgedragen aan het goede doel. Er mag maximaal 60 procent aan kosten op de opbrengst in mindering worden gebracht, ook al zijn die kosten hoger. Dit betekent dat de opbrengst van de loterij minimaal tweemaal de waarde van de woning moet zijn, omdat de kosten voor de loterij (zoals de woning, kansspelbelasting, eventuele andere belastingen en de overige kosten) gedekt moeten worden. Het goede doel moet van tevoren bekend zijn. Dit goede doel wordt in de vergunning opgenomen.
  • Een vergunning voor een incidentele loterij (waarvan sprake is bij de verloting van een huis) heeft een looptijd van 6 maanden. Binnen deze periode moet reclame worden gemaakt, moeten de loten worden verkocht en de trekking worden verricht.

Wat is de rol van de Kansspelautoriteit bij het verloten van een huis?

Als toezichthouder controleert de Kansspelautoriteit of aan de wettelijke vereisten die in de Wet op de Kansspelen staan, wordt voldaan en verleent vergunningen. In de wet staat dat kansspelen niet zomaar georganiseerd mogen worden. De Kansspelautoriteit heeft geen mening over de verloting van een huis (of andere roerende of onroerende goederen), maar waarschuwt wel voor de risico's. Om er een paar te noemen:

  • lukt het om voldoende loten te verkopen?;
  • is rekening gehouden met de kosten die gepaard gaan met een huizenloterij?;
  • Is bekend dat er ook kansspel- en overdrachtsbelasting moet worden betaald?

Huis met dak

Zie ook: Loterijen

Overzicht verleende vergunningen

De Ksa publiceert maandelijks een overzicht van verleende vergunningen voor incidentele loterijen. De verloting van een huis is zo'n loterij.