Bijzondere trekking Staatsloterij

Glazen bol met lootjesDe Staatsloterij organiseerde op 27 mei 2017 een eenmalige 'Bijzondere Trekking'. Deze trekking was onderdeel van een formele schikking voor alle (oud-)deelnemers aan deze loterij. De trekking volgde op een uitspraak van de Hoge Raad op 30 januari 2015. Het hoogste rechtscollege bepaalde toen dat de Staatsloterij in de periode 2000 - 2007 en eenmalig in 2008 misleidende reclame-mededelingen deed over prijzen, winkansen, hoogte van en het aantal te winnen prijzen.

Wat was de rol van de Kansspelautoriteit?

De Kansspelautoriteit werd in 2012 opgericht. De misleidende uitingen zijn dus gedaan in een periode dat zij nog niet bestond. Sinds 2012 houdt de Kansspelautoriteit toezicht op kansspelaanbieders met een vergunning. Om de bijzondere trekking mogelijk te maken, verzocht de Staatsloterij de Kansspelautoriteit om een ontheffing en in te stemmen met het gebruik van een ander deelnemersreglement dan voor reguliere trekkingen geldt. De Kansspelautoriteit stemde onder strikte voorwaarden in.

Deze voorwaarden waren:

  • de Staatsloterij moest duidelijke en begrijpelijke informatie verstrekken over de vereiste finale kwijting: deelnemers moesten begrijpen dat zij door deel te nemen afstand deden van eventuele rechtsvorderingen en aanspraken op de Staatsloterij;
  • de bijzondere trekking mocht niet worden aangeduid of aangeprezen als ‘gratis loterij’, ‘gratis trekking’ of ‘gratis deelname’. Deelname was immers niet gratis; in ruil voor deelname moest worden afgezien van rechtsvorderingen en aanspraken.

Met deze voorwaarden gaf de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit invulling aan een van de publieke doelen van de Kansspelautoriteit, namelijk consumentenbescherming. De Kansspelautoriteit informeerde om deze reden consumenten ook zelf actief over de 'Bijzondere Trekking' en de gevolgen daarvan.