Wwft en kansspelen

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Witwassen is crimineel verkregen geld legaal maken, zodat de herkomst niet langer zichtbaar is. Ook het besteden van illegaal geld wordt gezien als witwassen. Financieren van terrorisme is vermogen gebruiken om terroristische activiteiten, bijvoorbeeld het plegen van aanslagen, mogelijk te maken. Anders dan bij witwassen gaat het hier niet om het verbergen van het doel waarvoor het geld wordt gebruikt en door wie het wordt gebruikt.

Voor wie geldt de Wwft?

De Wwft geldt voor heel veel instellingen die mogelijk met crimineel geld te maken kunnen krijgen. Denk aan banken, makelaars en notarissen. Ook voor kansspelaanbieders geldt de Wwft. Vooralsnog geldt deze wet in Nederland wat betreft kansspelen alleen voor Holland Casino, de monopolist voor het aanbieden van casinospellen. Als straks de Wet Kansspelen op afstand in werking treedt, gaat de Wwft ook gelden voor de bedrijven met een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen. De Kansspelautoriteit (Ksa) ziet erop toe dat Holland Casino, en in de toekomst de vergunninghouders voor online kansspelen, aan de Wwft voldoen.

Waarom geldt de Wwft niet voor andere kansspelaanbieders?

Regelgeving van de Europese Unie maakt het Nederland mogelijk aanbieders van andere kansspelen dan casinospellen en online kansspelen, een vrijstelling te geven bij een bewezen laag risico op witwassen. Nederland heeft dit gedaan voor aanbieders van speelautomaten, sportweddenschappen en loterijen.

Wat houdt de Wwft in de praktijk in?

Een belangrijke Wwft-bepaling voor kansspelaanbieders is dat er altijd een zogenoemd cliëntenonderzoek moet plaatsvinden. Dat begint met het controleren (verifiëren) van de identiteit van de speler. Is hij/zij echt wie hij/zij zegt te zijn? De tweede stap is dat er van de speler een zogenoemd risicoprofiel moet worden gemaakt. Iemand die één keer per maand een vestiging van Holland Casino bezoekt en 100 euro uitgeeft die hij ter plekke pint, heeft een ander risicoprofiel dan iemand die elke dag een andere HC-vestiging bezoekt en steeds contant geld bij zich heeft. Zo is er een hele rits aan risicovariabelen op grond waarvan een kansspelaanbieder tot een risicoprofiel van een speler komt. Dat profiel kan ook veranderen, bijvoorbeeld als een speler opeens grof geld in zet.
Een tweede belangrijke Wwft-bepaling is dat kansspelaanbieders ‘ongebruikelijke transacties’ moeten te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Zo’n ongebruikelijke transactie is bijvoorbeeld het kopen van speelfiches voor 10.000 euro of meer met contant geld. Ook zijn er subjectieve indicatoren die kunnen leiden tot een melding door de kansspelaanbieder bij FIU Nederland. Dat is bijvoorbeeld het geval als een speler geen plausibele verklaring kan geven voor de herkomst van het geld waarmee in het casino wordt gespeeld. Zie voor meer bijzonderheden hoofdstuk 5 van de Leidraad Wwft van de Ksa (vanaf pagina 16).

Kansspelaanbieder moet Wwft-beleid hebben

Kansspelaanbieders die onder de Wwft vallen, moeten de Ksa kunnen laten zien dat ze in hun bedrijfsvoering hebben geregeld dat ze aan alle Wwft-vereisten voldoen. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld dat aangetoond moet worden dat personeel structureel wordt getraind: medewerkers moeten zich er steeds van bewust zijn dat zij mogelijk met crimineel geld te maken krijgen en weten wat zij dan moeten doen.

Leidraden

De Ksa heeft de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gepubliceerd. Hiermee biedt de Ksa kansspelaanbieders handvatten om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet. De Ksa-leidraad is toegespitst op kansspelaanbieders. Het ministerie van Financiën publiceerde de algemene uitgangspunten van de Wwft in de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw).