Geïnteresseerd in een vergunning?

Het is mogelijk alvast bij de Kansspelautoriteit aan te geven dat er (mogelijk) interesse is voor een vergunning voor het aanbieden van kansspelen via internet. Dit kan door middel van het formulier Interessemelding KOA. De Kansspelautoriteit kan zo een inschatting maken hoeveel partijen straks mogelijk een vergunning aanvragen. Ook biedt het de gelegenheid potentieel geïnteresseerde partijen periodiek op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. Invullen van het formulier verplicht tot niets. Partijen die hebben aangegeven mogelijk geïnteresseerd te zijn, zullen te zijner tijd worden geconsulteerd over het aanvraagformulier en de vergunningsvoorschriften. Het aanvragen van een vergunning gaat straks naar verwachting 40.000 euro kosten. Dit staat in paragraaf 7.3 in de Memorie van Toelichting ‘Andere lasten voor vergunninghouders' bij het wetsvoorstel.