Videoboodschap René Jansen, voorzitter raad van bestuur Ksa - Uitgeschreven tekst

Uitgeschreven tekst videofragment

De Kansspelautoriteit is heel blij dat de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand heeft aangenomen.

Het was een langdurig en intensief wetgevingstraject. Kansspelen zijn dan ook risicovolle producten; het is zaak daar zorgvuldig mee om te gaan. Vooral in het belang van de consument.

Over enige tijd wordt het mogelijk om in Nederland een vergunning aan te vragen voor het aanbieden van online kansspelen.

De Ksa toetst daarbij zowel de aanvragers van een vergunning als de inhoud van de aanvragen.

In een vergunning zullen strikte voorwaarden staan. Die moeten spelers beschermen, gokverslaving tegengaan en een eerlijk spel garanderen.

Op de naleving van deze voorwaarden gaan we streng toezicht houden.

Dit alles met als doel om een aantrekkelijk legaal aanbod te vormen voor spelers die veilig online willen spelen.

Illegale kansspelen blijft de Ksa stevig bestrijden.

We gaan aan de slag!