‘Straks waarschijnlijk rond de negentig vergunningen’

De Kansspelautoriteit verwacht dat er straks tussen de tachtig en honderd vergunningen worden verstrekt aan aanbieders van online gokken.

Dat zegt programmamanager Kansspelen op afstand Amida Michael van de Ksa. Michael is aangesteld om de invoering van de Wet kansspelen op afstand vlot te laten verlopen. Het inrichten van het vergunningenproces is een van de belangrijkste deelprojecten. Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moeten aanbieders voldoen aan een flink aantal voorwaarden.

Michael baseert haar inschatting op de belangstellingsregistratie die van 5 tot en met 21 juni liep en op de ervaringen opgedaan in het buitenland, onder meer in Zweden. Michael: ‘In totaal zijn er ruim 180 reacties ontvangen. Die zijn grofweg in drie delen op te splitsen. Eén derde deel is al ervaren online aanbieder, bijvoorbeeld doordat er al een vergunning in het buitenland is. Eén derde deel is op dit moment al aanbieder van fysieke kansspelen in Nederland met voor een deel online ervaring in het buitenland. Het laatste deel, ook ongeveer een derde, wordt gevormd door kleine bedrijven en zogenoemde éénpitters. Wij verwachten dat van deze laatste groep er maar weinig kunnen voldoen aan de strenge vergunningsvoorwaarden. We denken dat de situatie in Nederland te vergelijken is met die in Zweden: daar toonden rond de 160 bedrijven in eerste instantie interesse voor een vergunning. Uiteindelijk zijn er rond de negentig vergunningen afgegeven.’

De exacte voorwaarden zijn nog niet bekend. Maar kunt u ze in grote lijnen aangeven?

Michael: ‘Er worden strenge eisen gesteld. Kansspelen zijn risicovolle producten. Aanvragers worden getoetst op betrouwbaarheid volgens de Wet Bibob (‘Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’). Bij de toets wordt gekeken naar de antecedenten van de aanvrager en diens zakelijke partners. Verder gelden er eisen op financieel gebied. Een Koa-vergunningsaanvraag gaat ongeveer 45.000 euro kosten. Ook als de vergunning niet wordt verstrekt, is de aanvrager dit geld kwijt. Ook moet er een garantiestelling van naar verwachting 830.000 euro worden afgegeven, om er zeker van te zijn dat eventuele boetes kunnen worden betaald. Ook op het gebied van bedrijfsvoering worden er vragen gesteld. Bijvoorbeeld: hoe is verslavingspreventie geregeld, worden de spelerstegoeden afgescheiden van de andere gelden, hoe verloopt de spelersidentificatie, hoe is de kwaliteitszorg geregeld, is er een integriteitsbeleid? Verder gelden er op digitaal gebied eisen. Er komen een Controle Databank en een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen waar bedrijven zich op moeten aansluiten als ze een vergunning krijgen. Het zijn al met al pittige eisen die de wet stelt.’ (zie ook: Opzet Koa-aanvraag)

Hoe verloopt het traject verder?

‘We zijn nu druk bezig het proces in te richten. Dat betekent onder meer de aanvraagvoorwaarden verder in orde maken, mede afhankelijk van de lagere regelgeving van het ministerie.  We streven er naar dat uiterlijk vier maanden voordat vergunningen kunnen worden ingediend, de markt volledig geïnformeerd is. Dat betekent dat we 1 maart 2020 zover moeten zijn. De planning is er namelijk op gericht 1 juli 2020 (zie berichtgeving nieuwe streefdatum) de organisatie te hebben staan om vergunningsaanvragen te kunnen ontvangen en soepel te kunnen afhandelen. De markt zou dan 1 januari 2021 open kunnen (zie berichtgeving nieuwe streefdatum). Ik moet hierbij een slag om de arm houden, want vergunningsaanvragen kunnen pas in behandeling worden genomen als de wet formeel van kracht is.’


online-kansspel