Aansluitprocedure Cruks landgebonden kansspelaanbieders

Vanaf de maand juli 2020 is het mogelijk de koppeling tussen uw onderneming en het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) te testen.

Stap 1: Aanmelden

Meld uw organisatie aan voor aansluiting op Cruks per e-mail via info@kansspelautoriteit.nl o.v.v. 'Aansluiten Cruks' en de naam van uw organisatie. Voeg een document in pdf-formaat toe waaruit de tekenbevoegdheid van de vertegenwoordiger blijkt. Dit kan bijvoorbeeld een kopie zijn van een mandaatbesluit, of een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Voeg ook de door de gemeente afgegeven aanwezigheidsvergunning toe. Na beoordeling door de Ksa ontvangt u een schriftelijke bevestiging dat de procedure tot aansluiting zal worden voortgezet. Hiervoor heeft u een PKI certificaat nodig. Zie ook de informatie hierover op de pagina over Cruks.

Bent u leverancier?

Bent u geen kansspelaanbieder maar een leverancier van systemen? Ook dan kunt u zich aanmelden om te testen of uw aansluitsysteem werkt. Hiervoor heeft u een PKI Certificaat nodig (zie ook de uitleg hierover op de pagina over Cruks op deze site). Let op: het is alleen mogelijk uw systeem te testen. Een daadwerkelijke aansluiting op de operationele versie van Cruks is voorbehouden aan kansspelaanbieders.

Stap 2: Installeren, activeren en autoriseren certificaat

Het PKIoverheid certificaat moet door uw organisatie worden geïnstalleerd en geactiveerd op de server die wordt verbonden met Cruks. Het is hiervoor nodig dat u eenmalig het certificaat verstrekt aan de Ksa. U mailt uw certificaat naar info@kansspelautoriteit.nl. De Ksa gebruikt uw certificaat om u te registreren. Het certificaat mag geen privé-sleutel bevatten. Als dat gebeurt, wordt het certificaat geblokkeerd en moet u een nieuw PKIoverheid certificaat aanvragen. Voor een correcte werking is alleen de publieke sleutel niet voldoende, het gehele certificaat moet beschikbaar worden gesteld aan de Ksa.

Stap 3: Testen

U ontvangt - zodra registratie heeft plaatsgevonden - bericht van de Ksa dat u kunt starten met testen in de testomgeving. U ontvangt een beschrijving van de aansluittoets en welke stappen u moet zetten. Bij voorkeur werkt u zelf ook vanuit een acceptatieomgeving van uw eigen technische voorziening(en). De communicatie met Cruks verloopt via internet in de vorm van webservices. In  API specification v1.yaml omgezet naar txt formaat (txt, 9.7 kB) (laatst gewijzigd 30 juni 2020) vindt u het zogenoemde koppelvlak tussen uw onderneming en Cruks (API application programming interface).

Volgende stappen

Informatie over de formele aansluittoets op Cruks volgt later. Bij een succesvolle test is de  aansluiting op de operationele versie van Cruks eenvoudig. Het komt erop neer dat de Ksa samen met u controleert of alle testscenario’s inderdaad kunnen worden doorlopen. Als dat het geval is, ontvangt u een zogenoemd vrijgave-advies. De mogelijkheid en verplichting tot controleren of spelers in Cruks geregistreerd staan, geldt vanaf het moment dat de Wet Kansspelen op afstand in werking treedt.

Informatieloket van 25 juni tot 1 september 2020

Van 25 juni 2020 tot 1 september 2020 geeft de Ksa desgewenst uitleg over de aansluiting op Cruks. Wilt u voordat u de hierboven genoemde stappen 1, 2 en 3 zet eerst uitleg? Stuur hiervoor een verzoek naar info@kansspelautoriteit.nl o.v.v. 'Uitleg techniek aansluiten Cruks’ en de naam van uw organisatie. U ontvangt vervolgens nadere instructies. Misschien is het mogelijk uw vraag per mail te beantwoorden. Uitleg via video conferencing is ook mogelijk. De afspraken hiervoor worden steeds ingepland op dinsdagen en donderdagen tussen 10 en 14 uur. Het helpt als u van tevoren aangeeft waar u vragen over hebt.

Vragen?

Neem contact op met de Ksa via info@kansspelautoriteit.nl

Informatie voor online aanbieders

De informatie op deze pagina is bestemd voor aanbieders van fysieke (landgebonden) kansspelen. Aspirant online vergunninghouders kunnen zich met de aansluitgegevens ook alvast voorbereiden op de aansluiting op Cruks. Er kunnen aan de aansluitgegevens geen rechten worden ontleend. In dit stadium wordt er alleen getest met landgebonden aanbieders. Op een later ogenblik vinden er ook testsessies plaats met online aanbieders.

Themanieuwsbrief Koa

De Ksa verstuurt steeds een nieuwe editie van de Themanieuwsbrief als er nieuwe informatie is in het kader van de Wet Kansspelen op afstand. Neem een abonnement en mis niets.