Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) voor landgebonden spelaanbieders

Wat is Cruks?

De Wet Kansspelen op afstand (Koa) bepaalt dat er een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) komt. Voordat een speler kan gokken, moet de kansspelaanbieder controleren of de speler staat geregistreerd. Als dat zo is, mag de speler niet worden toegelaten. Cruks is een belangrijk instrument om kansspelverslaving tegen te gaan. Aanbieders van fysieke kansspelen (speelhallen en speelcasino’s) en online aanbieders moeten zich aansluiten op Cruks. Speelhallen en speelcasino’s moeten 1 januari 2021 (de streefdatum van inwerkingtreding van de Wet Koa) zover zijn.

Veel gestelde vragen

Wat moet ik als landgebonden kansspelaanbieder doen?

U moet straks bij binnenkomst van een speler controleren of hij/zij geregistreerd staat.  Hiervoor is een systeem nodig dat Cruks kan raadplegen.

U moet hiervoor een programma implementeren. Dit kunt u zelf verzorgen, maar er zijn ook leveranciers die het voor u kunnen programmeren, installeren, koppelen aan Cruks en (afhankelijk van uw behoefte) automatiseren. Dit kan bijvoorbeeld met scanners, mobiele scan apps of toegangscontrolesystemen. De Ksa geeft in overweging dit te combineren met de implementatie van  de per 1 januari 2021 wettelijk verplichte bezoekersregistratie en leeftijdscheck.

U moet er ook voor zorgen dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwe wettelijke eisen die gaan gelden met ingang van 1 januari 2021.

Hoe koppel ik mijn systeem aan Cruks?

De aansluitprocedure en de technische voorwaarden worden in juni 2020 bekendgemaakt. Welk systeem u ook gebruikt: koppeling met Cruks is altijd mogelijk. De authenticatie van uw organisatie bij Cruks (alleen mogelijk voor houders van een aanwezigheidsvergunning en de houder van de Beschikking casinospelen 1996) verloopt via een PKI Overheid certificaat. De doorlooptijd van de aanvraag is ongeveer twee weken. Een certificaat kost ongeveer 400 euro. De Ksa organiseert technische aansluitsessies vanaf juni 2020. Aansluiten (en proefdraaien) is vanaf die tijd meteen mogelijk.

Wat kan ik nu al doen?

  • De Ksa raadt u aan leveranciers van identificatiesystemen en toegangssystemen te raadplegen. Zij weten hoe deze systemen ingericht kunnen worden en wat de mogelijkheden zijn.
  • Vraag zo snel mogelijk een PKI Overheid certificaat aan.

De Ksa stuurt, als er nieuwe informatie is over de voortgang van voorbereidingen over de Wet Koa, een nieuwe editie van de Themanieuwsbrief Koa. De Ksa adviseert een abonnement op deze nieuwsbrief te nemen.

Nadere uitleg over Cruks

Hoe Cruks werkt ziet u in onderstaande afbeelding. In deze afbeelding zijn drie met een groene lijn omgeven kolommen zichtbaar. Links een kolom registreren, rechts een kolom raadplegen en in het midden Cruks. De werking wordt per kolom uitgelegd.

hoe werkt Cruks

Registreren

RegistrerenHet registreren in Cruks kan op twee manieren: vrijwillig en onvrijwillig.

Bij registratie op vrijwillige basis meldt de speler zich zelf aan via een webpagina. De speler kan dat volledig op eigen initiatief doen. Het kan ook zijn dat dit gebeurt na aandringen of waarschuwen door een kansspelaanbieder.

Bij registratie op onvrijwillige basis wordt een speler, na een zorgvuldige afweging, door de Ksa in het register geplaatst. Dit kan zijn op verzoek van een kansspelaanbieder of van iemand uit de naaste omgeving van de speler, bijvoorbeeld een echtgeno(o)t(e) of ander gezins- of familielid

De vrijwillige registratie is minimaal zes maanden, maar kan door eigen keuze ook voor langere periode duren.

De onvrijwillige registratie is altijd voor de duur van zes maanden.

Raadplegen

RaadplegenVoordat iemand kan gokken, moet de kansspelaanbieder het register raadplegen. Als blijkt dat hij/zij is geregistreerd, dan moet toegang worden geweigerd.

Het Cruks-systeem

CRUKS-systeemCruks doet feitelijk niets meer dan een verbinding maken tussen de registratie aan de ene kant en de raadpleger aan de andere kant. Het systeem geeft aan of er een HIT (geregistreerd) is of een NO HIT (niet geregistreerd).

Hit no hit

Belangrijk: de Cruks-code

Er is een code nodig bij zowel het registreren in als het raadplegen van Cruks. Die code komt tot stand door een set van gegevens. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of geen Burger Service Nummer (BSN)  hebben. Niet iedereen heeft een BSN. Dat geldt vaak voor buitenlanders, maar ook voor sommige Nederlanders. In beide gevallen is het mogelijk een Cruks-code te genereren.

[De Cruks-code voor BSN-houders = BSN + naam + geboortedatum + geslacht.

Cruks-code voor mensen zonder BSN = naam + voornamen + geboortedatum + geslacht + nationaliteit + geboorteplaats + documentnummer]

Vragen?

Heeft u een vraag en staat het antwoord niet op deze pagina? Stel uw vraag via info@kansspelautoriteit.nl o.v.v. Cruks.

De Ksa verstuurt regelmatig een nieuwe editie van de Themanieuwsbrief Koa met actuele informatie. Neem een abonnement.