Wet Kansspelen op afstand

Online kansspelen zijn in Nederland nu nog verboden. Het huidige wettelijk regime kent geen mogelijkheden om een vergunning te verlenen voor het aanbieden van online kansspelen. Dit gaat veranderen. Op 19 februari 2019 nam de  Eerste Kamer het wetsvoorstel Kansspelen op afstand aan. Wanneer de nieuwe wet precies van kracht wordt is nog niet bekend. De Ksa mikt erop dat per 1 juli 2020 vergunningsaanvragen ingediend kunnen worden. De online gokmarkt zou dan 1 januari 2021 open kunnen gaan (Zie ook: 'René Jansen: Online gokmarkt hopelijk open op 1 januari 2021').

Consultatie lagere regelgeving

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 24 juli 2019 de lagere regelgeving van de Wet Kansspelen op afstand ter consultatie aangeboden. Die liep tot 18 september 2019. Vragen over deze lagere regelgeving kunnen worden gesteld via het e-mailadres internetconsultatiekoa@minjenv.nl. De Ksa is niet bevoegd vragen over de lagere regelgeving te beantwoorden.

Concept-beleidsregel

De Ksa publiceerde op 12 juli 2019 een concept-beleidsregel die een eerste indicatie geeft aan mogelijke vergunningsaanvragers over de invulling van de betrouwbaarheidstoets, rekening houdend met de motie-Postema.

Koa-aanvraag

Geïnteresseerd in een Koa-vergunning straks? Een vergunning aanvragen kan waarschijnlijk per 1 juli 2020. Om marktpartijen alvast zoveel als mogelijk op de hoogte te brengen van wat straks gaat worden gevraagd, zie Koa-aanvraag en de informatie die 11 november 2019 is gepubliceerd.

Ksa verwacht +/- 90 vergunningen te verlenen

De Ksa verwacht dat er straks rond de 90 vergunningen worden verleend voor het mogen aanbieden van online kansspelen. Die verwachting is gebaseerd op een belangstellingsregistratie en ervaringen in het buitenland. Zie ook wat  programmamanager Amida Michael hierover zegt.

Vergunningstelsel

Door de modernisering van de wet wordt een vergunningstelsel voor online kansspelen in het leven geroepen. Aanbieders van online kansspelen kunnen straks een vergunning aanvragen om hun producten aan te bieden in Nederland. De Ksa gaat die vergunningen verlenen. De wet stelt strikte voorwaarden aan een vergunning, onder meer op het gebied van verslavingspreventie. Ook komt er een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks), waar alle vergunninghouders zich op moeten aansluiten. Hiermee kunnen spelers (tijdelijk) van deelname worden uitgesloten. Kansspelbedrijven moeten straks een Controledatabank (CDB) vullen met actuele gegevens van het verloop van hun kansspelaanbod, en de Ksa hier toegang toe geven. De Ksa kan via de gegevens in de CDB aanbieders op de voet volgen.

'Kanalisatie'

Een belangrijke doelstelling van de nieuwe wet is ervoor te zorgen dat mensen die online willen gokken, dat bij een betrouwbare legale aanbieder kunnen doen.  De politiek heeft in dit verband een 'kanalisatiedoelstelling' van 80 procent genoemd: dit wil zeggen dat op termijn 80 procent van de spelers van online kansspelen bij een legale aanbieder speelt.

Informatie voor de potentiële aanbieder

Reguleren

De gedachte achter de Wet Kansspelen op afstand is dat het op een gelegaliseerde en gereguleerde markt makkelijker is de consument te beschermen. Door betrouwbare bedrijven een vergunning te verlenen, kunnen er tegelijkertijd voorwaarden worden gesteld. Zo is het mogelijk om toezicht te houden op de markt en deelnemers aan kansspelen te beschermen. Ook wordt het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit eenvoudiger. De belangrijkste nieuwe bevoegdheden:

  • De Ksa mag met onjuiste gegevens deelnemen aan kansspelen om illegaal gedrag op te sporen ('Mystery speler');
  • De Ksa mag bindende aanwijzingen geven om naleving van de wet af te dwingen, ook aan zogenoemde bevorderaars, bijvoorbeeld betaaldienstverleners;
  • De Ksa mag onder voorwaarden een openbare waarschuwing uitvaardigen, nog voordat een overtreding is vastgesteld;
  • Bevoegdheden voor de Ksa zoals binnentreden en doorzoeken, verzegeling, inbeslagneming worden door de nieuwe wet geformaliseerd.

Informatie voor de speler