Verantwoordelijk aanbieden (zorgplicht)

In de Wet op de kansspelen (artikel 4a) staat dat aanbieders van kansspelen een zogenoemde zorgplicht hebben: zij ‘treffen de maatregelen en voorzieningen die nodig zijn om verslaving aan de door hen georganiseerde spelen zoveel mogelijk te voorkomen’.

Wat houdt de zorgplicht in?

Kansspelaanbieders moeten:

  • Spelers juiste en betrouwbare informatie geven
  • Gokverslaving voorkomen
  • Klachten/opzeggingen behoorlijk afhandelen

Wat aanbieders van kansspelen precies moeten doen, is maar ten dele uitgewerkt in de wet en in lagere regelgeving. De Ksa constateert dat er in de praktijk soms onduidelijkheid is over wat kansspelaanbieders concreet moeten en kunnen doen om te voldoen aan hun wettelijke zorgplicht. Daarom heeft zij de Leidraad Zorgplicht gepubliceerd. Die biedt kansspelaanbieders handvatten waarmee aan de wettelijke zorgplicht kan worden voldaan. De leidraad bestaat uit tien aanbevelingen, onderverdeeld in vier categorieën:Leidraad zorgplicht

  • informeren van spelers;
  • toegang tot het spel of de speellocatie en leeftijdscontrole;
  • verantwoordelijk aanbieden;
  • klachten over/beëindigen van deelname.

Zie ook: Zie ook: Ksa schept duidelijkheid over zorgplicht kansspelaanbieders

Wat doen kansspelaanbieders om kansspelverslaving te voorkomen?


Zie ook:

Wat kan de speler zelf doen?

Wat is de rol van de Kansspelautoriteit?