Wat moet de kansspelaanbieder doen?

Om een kansspel aan te mogen bieden is een vergunning nodig. Die verstrekt de gemeente en/of de Kansspelautoriteit. In de wet en in de vergunning staat dat de kansspelaanbieder een ‘zorgplicht’ heeft. Dat betekent onder meer dat ervoor gezorgd moet worden dat minderjarigen niet kunnen spelen. Ook moeten er maatregelen worden getroffen die kansspelverslaving zo veel mogelijk voorkomen.

Spelersbescherming

Spelers moeten onder andere informatie krijgen over de risico's van deelname aan kansspelen, minderjarigen moeten worden geweerd, het speelgedrag van spelers moet in de gaten worden gehouden en er moet worden ingegrepen bij risicovol gedrag. Als dit het geval is, moet eventueel worden verwezen naar hulpverlening.

Informatie van kansspelaanbieders over wat zij doen om kansspelverslaving te voorkomen: