Wat zegt de wet?

Reclame moet zorgvuldig en evenwichtig zijn en mag alleen worden gemaakt als er een vergunning verleend is om een kansspel aan te bieden. Verder mogen mensen door reclame niet misleid worden. Dit is het geval als reclame de indruk wekt dat er al een prijs is gewonnen terwijl dat niet zo is. Ook is er sprake van misleiding als de indruk wordt gewekt dat door het verrichten van een bepaalde handeling (bijvoorbeeld het openen van een enveloppe of het activeren van een internetaccount) een prijs wordt gewonnen.