Een klacht indienen of een melding doen

Klachten over een kansspel horen vrijwel altijd thuis bij de aanbieder van het betreffende kansspel. Ze gaan namelijk meestal over de dienstverlening door de aanbieder van het kansspel, niet over handelen in strijd met de Wet op de kansspelen of de verleende kansspelvergunning. Voorbeelden hiervan zijn het niet kunnen beëindigen van een abonnement, misleidende reclame of een onterechte incasso. De Kansspelautoriteit is geen klachteninstituut, maar zij ontvangt wel graag een melding van een klacht. Door meldingen en signalen weet de Kansspelautoriteit wat er speelt en kan zij beter toezicht houden op de kansspelmarkt. Meldingsprocedure kansspelmarkt.

Waar gaat uw klacht of melding over?

Man met headset achter beeldscherm

Meest gestelde vragen klachten en meldingen

Fraude en oplichting

De Kansspelautoriteit krijgt geregeld vragen en meldingen over misleidende e-mails, brieven of telefoontjes van zogenaamde kansspelaanbieders. Happy Numbers, Megapot en Fictory zijn voorbeelden. Ook gebeurt het dat zogenaamde incassobureaus zeggen op te treden namens een kansspelaanbieder. Zeg altijd 'nee' als u het niet vertrouwt. Het overheidsloket ACM ConsuWijzer, onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM), geeft meer informatie.

Van daadwerkelijke oplichting moet melding worden gedaan bij de politie. Nadere informatie kunt u inwinnen bij het overheidsloket Fraudehelpdesk.nl