Kansspelheffing

Aangifte kansspelheffing 2019

Was u in 2019 in het bezit van een exploitatievergunning? Dan moet u aangifte doen voor de kansspelheffing 2019.  Als u in 2019 geen automaten exploiteerde of in bezit had, moet u tóch aangifte doen. Dit geldt ook als u in 2019 alleen automaten in opslag had staan. Informatie over de aangifte volgt later dit jaar.  Uw aangifte ontvangen wij graag uiterlijk 31 januari 2020.

Aangifte doen

Om uw aangifte in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag twee ingevulde formulieren:

- het Aangifteformulier kansspelheffing en opstelgegevens 2019. Op basis van deze gegevens stelt de Ksa de definitieve aanslag over 2019 en de voorlopige aanslag over 2020 vast;

- de Specificatie opstelgegevens 2019. Met dit formulier geeft u aan waar u automaten heeft staan (zowel horeca als speelhallen) en het aantal spelersplaatsen per speelautomaat.

Meeste gestelde vragen

Kansspelheffing en opstelgegevens 2019

Voor de aangifte kansspelheffing en opstelgegevens bent u verplicht het speciale formulier te gebruiken. U hebt hier Adobe Reader voor nodig.  Download: Adobe Reader Adobe icoon

Invulinstructie formulier Specificatie opstelgegevens 2019

Op het formulier Specificatie opstelgegevens 2019 verstrekt u gegevens  van de locaties en van de opgestelde automaten in horeca en speelhallen per 31 december 2019. Vul op het formulier alle cellen van een regel in, ook als het bijvoorbeeld om dezelfde locatie gaat. Vul de informatie steeds in de juiste kolom in. Combineer niet meerdere gegevens in een cel.

Let op: sla dit formulier op als EXCEL-bestand icoon excel en niet als Pdf-bestand.

Controleer

Controleer de door u ingevulde aangifteformulieren op volledigheid, voordat u deze naar de Kansspelautoriteit stuurt. Heeft u beide formulieren ingevuld en opgeslagen? Stuur dan de formulieren naar: heffingen@kansspelautoriteit.nl

Wie betaalt de kansspelheffing?

De Kansspelautoriteit legt jaarlijks aan de houders van een kansspelvergunning een kansspelheffing op. De hoogte van de heffing wordt bepaald door de minister van Justitie en Veiligheid (Wet op de kansspelen, artikel 33f). De heffing geldt voor de vergunninghouders voor het aanbieden van een loterij, weddenschap, casinospel of kansspelautomaat. Vergunninghouders die alleen behendigheidsautomaten aanbieden, betalen geen kansspelheffing. Zij moeten wel jaarlijks de aangifte doen. De hoogte van de kansspelheffing is afhankelijk van het type kansspel. Voor de verschillende soorten kansspelen is dat:

 • Loterij of weddenschap: de hoogte van de kansspelheffing is afhankelijk van de omzet.
 • Casinospellen: de hoogte van de kansspelheffing is afhankelijk van het aantal spelersplaatsen per tafelspel.
 • Speelautomaat: de hoogte van de kansspelheffing is afhankelijk van het aantal spelersplaatsen (aantal spelers dat aan één speelautomaat kan spelen) per kansspelautomaat. Er zijn verschillende tarieven:
  • horeca-(zogenoemde TH-nummers): het tarief voor een TH-nummer is 40 euro.
  • speelhallen- (TS-nummers): het tarief voor een TS-nummer is 80 euro.
  • casino-automaten (TK-nummers): het tarief voor een TK-nummer  is 120 euro.

Met de opbrengst van de kansspelheffing wordt de Kansspelautoriteit gefinancierd.

Niet, te laat of onvolledig aangifte doen

Als het formulier en de specificatie van de opstelgegevens niet (tijdig) worden opgestuurd heeft dit gevolgen voor:

 • de hoogte van de definitieve aanslag;
 • de exploitatievergunning.

Ontbreken aangifte

Bij het ontbreken van een aangifte stelt de Kansspelautoriteit zelf (ambtshalve) de definitieve aanslag vast. De definitieve aanslag over 2019 wordt dan verhoogd met 10 procent.

Geen of incomplete opstelgegevens

Als er geen of incomplete opstelgegevens worden aangeleverd, wordt de exploitatievergunning ingetrokken. Het is immers een voorschrift in de vergunning dat de vergunninghouder jaarlijks de lijst van gegevens over de opgestelde automaten en de voorraad bij de Kansspelautoriteit opgeeft.

Meld illegaliteit

toptaak-melding-0   Heeft u het vermoeden dat er in uw omgeving illegaal, dus zonder vergunning, automaten worden geëxploiteerd? Doe hier dan melding van bij de Kansspelautoriteit via het formulier: Meldingsformulier illegaal kansspel. Uw hulp is nodig voor veilig spelen op een eerlijke markt.

toptaak-helpdesk-1  Vragen? Neem contact met ons op