Kansspelheffing

Wie betaalt de kansspelheffing?

De Kansspelautoriteit legt jaarlijks aan de houders van een kansspelvergunning een kansspelheffing op. De hoogte van de heffing wordt bepaald door de minister van Justitie en Veiligheid (Wet op de kansspelen, artikel 33f). De heffing geldt voor de vergunninghouders voor het aanbieden van een loterij, weddenschap, casinospel of kansspelautomaat. Vergunninghouders die alleen behendigheidsautomaten aanbieden, betalen geen kansspelheffing. Zij moeten wel jaarlijks de aangifte doen. De hoogte van de kansspelheffing is afhankelijk van het type kansspel. Voor de verschillende soorten kansspelen is dat:

  • Loterij of weddenschap: de hoogte van de kansspelheffing is afhankelijk van de omzet.
  • Casinospellen: de hoogte van de kansspelheffing is afhankelijk van het aantal spelersplaatsen per tafelspel.
  • Speelautomaat: de hoogte van de kansspelheffing is afhankelijk van het aantal spelersplaatsen (aantal spelers dat aan één speelautomaat kan spelen) per kansspelautomaat. Er zijn verschillende tarieven:
    • horeca-(zogenoemde TH-nummers): het tarief voor een TH-nummer is 40 euro.
    • speelhallen- (TS-nummers): het tarief voor een TS-nummer is 80 euro.
    • casino-automaten (TK-nummers): het tarief voor een TK-nummer  is 120 euro.

Met de opbrengst van de kansspelheffing wordt de Kansspelautoriteit gefinancierd.

Aangifte kansspelheffing 2019

Was u in 2019 in het bezit van een exploitatievergunning? Dan moet u aangifte doen voor de kansspelheffing 2019.  Als u in 2019 geen automaten exploiteerde of in bezit had, moet u tóch aangifte doen. Dit geldt ook als u in 2019 alleen automaten in opslag had staan. Informatie over de aangifte volgt later dit jaar.

Meeste gestelde vragen

Meld illegaliteit

toptaak-melding-0   Heeft u het vermoeden dat er in uw omgeving illegaal, dus zonder vergunning, automaten worden geëxploiteerd? Doe hier dan melding van bij de Kansspelautoriteit via het formulier: Meldingsformulier illegaal kansspel. Uw hulp is nodig voor veilig spelen op een eerlijke markt.

toptaak-helpdesk-1  Vragen? Neem contact met ons op