Dippen

De Kansspelautoriteit krijgt sinds begin januari 2019 meldingen over 'dippen' en 'dippagina's', meestal aangeboden via Facebook. Dippen is een kansspel, de winnaar wordt bepaald door middel van een loting. De Kansspelautoriteit waarschuwt voor deelname: er is geen toezicht mogelijk en daarmee is er geen garantie op een eerlijke gang van zaken.

dippen

Wat is dippen?

Dippen komt in verschillende vormen voor. Meestal gaat het als volgt. De organisator van de 'dip' plaatst een bericht in een besloten groep op Facebook. Hij zegt wat het te winnen product (of de ‘prijs’) is en biedt lootjes aan. De organisator verstuurt in de meeste gevallen betaalverzoeken aan de deelnemers, bijvoorbeeld via ‘tikkies’. Als het bedrag dat de organisator voor het product wil ontvangen is behaald, vindt de trekking plaats. De prijzen zijn soms nieuw, soms gaat het om tweedehands goederen.

Kansspel?

Dippen heeft alle kenmerken van een kansspel: de winnaar wordt bepaald zonder dat hij/zij er invloed op heeft. Dippen is feitelijk een loterij. De Wet op de kansspelen zegt dat een kansspel alleen mag worden aangeboden als daar een vergunning voor is verleend. De Kansspelautoriteit verleent geen vergunning voor een diploterij als er sprake is van persoonlijk gewin of een commercieel belang (zie ook: Voorwaarden voor verkrijgen vergunning eenmalige loterij).

Waarschuwing

De Kansspelautoriteit waarschuwt voor deelname aan dippen. Er is geen toezicht op dit kansspel mogelijk. Hierdoor zijn deelnemers niet verzekerd van een eerlijk verloop. Het organiseren van dippen is een overtreding van de Wet op de kansspelen. Ook bij deelname wordt de wet overtreden.

Melden

Denkt u te maken te hebben met een illegaal kansspel? Meld het de Kansspelautoriteit via het formulier Melding illegaal kansspel