Bibob-onderzoek

Als een exploitatievergunning voor een speelautomaat wordt aangevraagd, onderzoekt de Kansspelautoriteit de integriteit van de aanvrager. Dit gebeurt met het oog op de wet Bibob. Bibob staat voor ‘Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met een Bibob-onderzoek kan worden onderzocht of de aanvrager criminele antecedenten heeft. Ook bestaande exploitatievergunninghouders kan de Kansspelautoriteit aan een Bibob-onderzoek onderwerpen. Een relevante wijziging bij de vergunninghouder of een ontvangen signaal, kunnen  hiertoe aanleiding geven. Een onderzoek kan leiden tot intrekking van de exploitatievergunning of het verbinden van (extra) voorschriften aan de vergunning.

Het onderzoek

De Kansspelautoriteit kijkt naar de financiering van de aanvrager. Is de aanvrager een rechtspersoon, dan wordt ook gekeken naar de leiding en de zeggenschap. De Kansspelautoriteit kan elk van de relevante (rechts)personen bevragen bij een groot aantal bronnen. Enkele daarvan zijn niet openbaar, zoals het Openbaar Ministerie, de politie, gemeenten en de Belastingdienst. Maar ook open bronnen, zoals het Kadaster en de handelsregisters worden bevraagd. De Kansspelautoriteit kan ook het Landelijk Bureau Bibob (LBB) om  advies vragen. Zie de website van het LBB voor meer uitleg en voorlichtingsmateriaal over Bibob-onderzoeken.