Arcadehal

Arcadehallen zijn amusementscentra waar tegen betaling spelletjes kunnen worden gespeeld. Er staan zogenoemde kermisautomaten opgesteld in deze centra. Kermisautomaten zijn speelautomaten waarvoor een uitzondering is gemaakt in de Wet op de kansspelen. Een  modeltoelating en/of exploitatievergunning is door deze uitzonderingspositie voor kermisautomaten niet nodig.

De uitzonderingspositie voor kermisautomaten stamt uit de tijd dat kermissen tijdelijk waren (de klassieke rondreizende kermis) of alleen gevestigd op plekken waar mensen tijdelijk verbleven (bijvoorbeeld in een pret- of vakantiepark). Het risico op het oplopen van kansspelverslaving werd in die omstandigheden klein geacht. De huidige arcadehallen - de naam is ontleend aan spelontwikkelaar Arcade - hebben echter een permanent karakter.

Foto Amusement park

De Kansspelautoriteit, die de Wet op de kansspelen als juridische basis heeft, heeft door de genoemde uitzonderingspositie geen zeggenschap over de plek waar kermisautomaten mogen staan of waar arcadehallen mogen worden gevestigd. Gemeenten zijn hiervoor de bevoegde instanties.

Onderzoek

In 2017 verrichtte de Kansspelautoriteit een onderzoek naar arcadehallen. De reden was dat er geluiden waren dat kinderen in 'kindercasino's' het risico zouden lopen op gokverslaving doordat er ook gokspelletjes konden worden gespeeld. De Ksa trof in de arcadehallen geen misstanden aan (Kansspelautoriteit: Geen misstanden in arcadehallen, wel modernisering regelgeving nodig). Naast echte behendigheidsspellen (denk aan de flipperkast) staan er ook moderne kermisautomaten die naast geluk ook veel vaardigheid vereisen (denk aan grijpkranen of schuifspellen). In een aantal gevallen werden er automaten aangetroffen die sterk op een kansspel lijken. In die gevallen zijn de centra aangesproken waarna die automaten weg zijn gehaald.

Verzoek aan minister

De Ksa wijst er in het rapport wel op dat er formeel geen goed toezicht mogelijk is op arcadehallen. De minister is gevraagd, onder meer in de wetgevingsbrief 2018 (tweedekamer.nl) om de uitzonderingspositie voor kermisautomaten in de Wet op de kansspelen op te heffen.