Aanpak online kansspelen

Wat zijn kansspelen online?

Online gokken is in Nederland op dit moment verboden. Dat is het geval tot de Wet Kansspelen op afstand van kracht wordt. De Kansspelautoriteit treedt tot het zover is op tegen aanbieders van kansspelen via internet, omdat er geen controle mogelijk is op de eerlijkheid van het spel, de detectie van kansspelverslaving en op deelname van kwetsbare groepen, zoals minderjarigen.

Toto en Runnerz

In Nederland mogen alleen Toto (sportwedstrijden) en Runnerz (harddraverijen en paardenraces) deelname aan weddenschappen aanbieden; alle andere online kansspelen zijn verboden. Buitenlandse aanbieders van online kansspelen zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kansspelaanbod niet bereikbaar is vanuit Nederland. Dat kunnen zij bijvoorbeeld doen door Nederlandse IP-adressen te blokkeren ('geoblocking').

Ook (maken van) reclame verboden

Ook het maken van reclame voor online kansspelen is verboden. De Ksa doet daarom periodiek onderzoek naar 'affiliate marketing' voor online kansspelen. Hierbij adverteren online kansspelen op websites. Die sites ontvangen geld als er vanaf hun website wordt doorgeklikt naar het online kansspel. Met een actie in 2018-2019 zorgde de Ksa ervoor dat op 23 websites geen reclame meer wordt gemaakt voor online kansspelen. Een actie in 2016-2017 leidde ertoe dat dit stopte op zeventien websites.

Meld illegaal aanbod

Heeft u ook te maken met, of vermoedt u illegaal online gokaanbod? Of bent u met reclame naar illegaal kansspelaanbod geleid? Meld dit dan bij de Kansspelautoriteit.

Kan ik mijn geld terugkrijgen als ik bij een illegale aanbieder gokte?

Hiervoor moet u bij de aanbieder zijn. De Ksa heeft hier geen rol in. Als u er met de aanbieder niet uit komt, adviseert de Ksa juridisch advies in te winnen. Dit kan bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket (gratis).

Ben ik strafbaar als ik bij een illegale aanbieder gokte?

Ja, dit is het geval als u wist dat de aanbieder geen vergunning had. De boete die de rechter hiervoor op kan leggen is 8.200 euro. Als u wordt veroordeeld krijgt u ook een strafblad (meer informatie (rijksoverheid.nl).)

Verwijdering gokapps

Een belangrijk resultaat in de bestrijding van illegale online kansspelen boekte de Kansspelautoriteit door de aanpak van gokapps. Een toezichtactie in 2016 leidde ertoe dat dat 55 gokapps niet meer te downloaden zijn uit de betreffende appstore. Dat gebeurde deels door gokbedrijven te sommeren de apps uit de appstores te verwijderen en deels doordat een appstore gehoor gaf aan een verzoek van de Kansspelautoriteit gokapps te verwijderen. In 2017 zijn nog eens 11 van deze apps verwijderd (zie: Tientallen gokapps niet meer te downloaden).

Prioriteringscriteria

Het aanbod aan illegale online kansspelen is enorm. De Kansspelautoriteit richt zich vooral op aanbieders die zich op de Nederlandse consument richten (de zogenoemde prioriteringscriteria). Dit is (onder meer) het geval als ze:

  • gebruikmaken van de Nederlandse taal;
  • gebruikmaken van een website met de extensie .nl;
  • gebruikmaken van betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt (bijvoorbeeld iDEAL);
  • reclame maken op Nederlandse consumenten gerichte televisie, radio of in geprinte media;
  • gebruikmaken van domeinnamen met daarin typisch Nederlandse  begrippen in combinatie met kansspelaanduidingen (zoals 'klompenbingo', 'gezelligheidspoker' of 'rood-wit-blauw-casino');
  • gebruikmaken van overige Nederlandse kenmerken (bijvoorbeeld plaatjes van molens of klompen);
  • geoblocking niet toepassen.

(Deze lijst is niet uitputtend; per medio 2017 zijn de criteria aangescherpt. Zie ook Ksa zet nieuwe stap in bestrijden van kansspelen op afstand)

Legalisering online gokken

De Kansspelautoriteit heeft in de afgelopen jaren verschillende keren aangegeven onder de huidige Wet op de kansspelen onvoldoende middelen te hebben om illegaal online kansspelaanbod effectief aan te kunnen pakken. De Wet Kansspelen op afstand, die online gokken onder strikte voorwaarden legaal maakt, geeft de Kansspelautoriteit meer bevoegdheden.  Het voorstel is op 19 februari 2019 door het parlement aangenomen. De Ksa gaat ervan uit dat de markt voor online gokken op 1 januari 2021 open gaat. Voorbeelden van de extra bevoegdheden die de Ksa krijgt zijn dat betaaldienstverleners kan worden gevraagd betalingen tussen speler en illegale aanbieder te staken. Ook kunnen betaaldienstverleners en andere serviceverleners, zoals internetserviceproviders en reclamemakers, worden gesommeerd de dienstverlening stop te zetten.