Nieuwsbrief: Kansspelen op afstand

nieuwsbrief header
22 februari 2019

See also Engels

Via deze periodieke themanieuwsbrief informeert de Kansspelautoriteit over de legalisering van online gokken in Nederland. Op 19 februari 2019 nam de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand aan. Wanneer de gemoderniseerde Wet op de kansspelen van kracht wordt, is nog niet bekend.

Volg ons ook op  Twitter (dagelijks nieuws), Facebook ( informatie voor consumenten),  Linkedin (organisatienieuws en vacatures) en via de reguliere 2-wekelijkse nieuwsbrief. Bekijk de online versie.

Parlement stemt in met legalisering online kansspelen

Man achter pc online kansspelDe Eerste Kamer is 19 februari 2019 akkoord gegaan met het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand. Dit betekent dat het op termijn mogelijk wordt om in Nederland een vergunning aan te vragen voor het aanbieden van kansspelen via internet. Wanneer vergunningaanvragen bij de Ksa kunnen worden ingediend, is nog niet bekend. Eerste Kamer stemt in met legalisering online kansspelen

Senate assents to legalisation of online gambling

The Senate approved on19 February 2019, the Draft Bill on Remote Gambling. As a result, it will become possible to apply for a licence in the Netherlands for the purpose of offering online gambling. It is currently still illegal to offer such games. The exact date on which the Remote Gambling Act will enter into force or when it will be possible to apply for a licence is not yet known. Remote gambling

René Jansen: 'We gaan aan de slag'

René Jansen KoaVoorzitter van de raad van bestuur van de Ksa René Jansen is 'heel blij' dat het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand door de Eerste Kamer is aangenomen, 'vooral in het belang van de consument'.

Bekijk de videoboodschap van René Jansen

René Jansen: 'Let's get started'

Chairman of the board of directors of the Netherlands Gambling Authority, René Jansen is 'very pleased' that the Bill on Remote Gambling was adopted by the Senate, 'especially in the interest of the consumer'. See the text of the video message

Vragen & antwoorden

Kansspelautoriteit tijdpadHet Wetsvoorstel Kansspelen op afstand is door het parlement aangenomen, maar daarmee is het werk nog niet klaar. Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat nu eerst een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en vervolgens een Ministeriële Regeling (MR) opstellen. De Kansspelautoriteit vertaalt daarna de wet en onderliggende regels zoals de AMvB en MR naar vergunningsvoorwaarden.

Questions & answers

The bill on Remote Gambling has been adopted by parliament, but the work is not finished yet. The Ministry of Justice and Security will first prepare a General Administrative Order and then draw up a Ministerial Regulation. The Gambling Authority then translates the Ministerial Regulations into policy for the license application.

Interessemelding kansspelen op afstand

Vrouw achter laptopGeïnteresseerd in een vergunning voor kansspelen op afstand?
Ga naar de interessemelding

Call for interest remote gambling

Interest in obtaining a license for remote gambling? Go to the form 'Call for interest remote gambling'