Themanieuwsbrief: Wet Koa


nieuwsbrief header
21 januari 2021

Bekijk de online versie.

Via deze periodieke themanieuwsbrief informeert de Kansspelautoriteit over de Wet Koa. Deze wet moderniseert het Nederlandse kansspelbeleid.

Wet Koa 1 maand later van kracht: 1 april 2021

agendaDe Wet Kansspelen op afstand (Koa) treedt op 1 april 2021 in werking. Dat is 1 maand later dan de eerder beoogde datum van 1 maart 2021.

Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming, die verantwoordelijk is voor het kansspelbeleid, in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Dit betekent dat geïnteresseerden bij de Kansspelautoriteit vanaf 1 april 2021 hun vergunningsaanvraag voor online kansspelen in Nederland kunnen indienen. De markt voor online kansspelen gaat 6 maanden later, 1 oktober 2021, open.

Gefaseerd indienen vergunningsaanvraag

DocumentenAanbieders van online kansspelen die een vergunning voor de Nederlandse markt willen aanvragen, hoeven niet alle benodigde stukken in één keer bij ons aan te bieden. Als de aanvraag vóór 15 april 2021 wordt ingediend, hoeven de benodigde samenvattende rapporten over de onderdelen van het spelsysteem daar namelijk nog niet bij te zitten.

In de Wet Kansspelen op afstand staat dat een aanvrager van een online kansspelvergunning zijn spelsysteem moet laten keuren om vast te stellen dat het spelsysteem voldoet aan de voorschriften. Het spelsysteem bestaat uit verschillende onderdelen, die afzonderlijk moeten worden gekeurd.

De samenvattende rapporten per onderdeel moeten als de aanvraag vóór 15 april 2021 wordt ingediend, uiterlijk 1 juli 2021 in ons bezit zijn. In dat geval verwachten wij dat het nog mogelijk is - bij een positieve beslissing - een vergunning te verlenen die op 1 oktober 2021 in gaat. Bij de aanvraag moet al wel een complete beschrijving van het spelsysteem zitten. Hiervoor publiceren wij binnenkort een formulier.

Welke klantenbestanden mag ik gebruiken? Moeten al mijn elektronische middelen in de EU/EER staan?

Via deze nieuwsbrief, die regelmatig verschijnt, wijzen wij op nieuwe vragen en antwoorden. Bekijk de antwoorden.

Wet Kansspelen op afstand: twee pijlers

Vrouw speelt online kansspelDe Wet Kansspelen op afstand, die in februari 2019 door de Eerste Kamer werd aangenomen, moderniseert het Nederlandse kansspelbeleid.

De wet, formeel een aanvulling en wijziging van de Wet op de kansspelen van 1964, kent twee pijlers. De wetswijziging zorgt ervoor dat eisen op het gebied van verslavingspreventie een harde wettelijke basis krijgen. Daarnaast maakt de wet het mogelijk een vergunning aan te vragen voor het aanbieden van online kansspelen. Onder het huidige wettelijk regime is dat niet mogelijk. De inwerkingtreding van de wet staat gepland op 1 april 2021.

Volg ons ook op  Twitter, Facebook  en  Linkedin en via de reguliere 2-wekelijkse nieuwsbrief.

Aan- of afmelden

Opmerkingen of suggesties? Stuur een mail naar info@kansspelautoriteit.nl.