Themanieuwsbrief: Wet Koa


nieuwsbrief header
9 april 2020

Bekijk de online versie.

Via deze periodieke themanieuwsbrief informeert de Kansspelautoriteit over de Wet Koa. Deze wet moderniseert het Nederlandse kansspelbeleid. Deze nieuwsbrief gaat over het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks).

Informatie over Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks)

CRUKS-systeemDe Kansspelautoriteit (Ksa) heeft op haar website informatie geplaatst over het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). De Ksa had in maart informatiebijeenkomsten willen houden voor speelhallen en speelcasino's. Die gingen helaas vanwege de coronacrisis niet door. De Ksa begrijpt volkomen dat er voor ondernemers momenteel sprake is van een heel uitzonderlijke situatie. Ook in deze moeilijke tijden is het de taak van de Ksa de branche zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe eisen die gaan gelden als de Wet Kansspelen op afstand in werking treedt. Om ondernemers ruim de tijd te geven zich voor te bereiden, is nu de informatie op de site geplaatst, mede doordat het er naar uitziet dat fysieke informatiebijeenkomsten op korte termijn niet mogelijk zijn.

Hoe werkt het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen?

hoe werkt Cruks

Wat moet ik als landgebonden kansspelaanbieder doen?

Per 1 januari 2021 moeten speelcasino's en speelhallen aangesloten zijn op het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Cruks is een register dat kansspelverslaving moet voorkomen. Maar wat moeten landgebonden kansspelaanbieders straks precies doen? Wat kunnen ze nu al doen? Hoe werkt Cruks en hoe komt de koppeling tot stand?

Timetable Koa

Klik voor een vergrotingTijdpad koa (pdf, 806 kB)

Wet Koa: twee pijlers

Vrouw speelt online kansspelDe Wet Kansspelen op afstand, die in februari 2019 door de Eerste Kamer werd aangenomen, moderniseert het Nederlandse kansspelbeleid.

De wet, die formeel gezien een aanvulling en wijziging van de Wet op de kansspelen van 1964 is, kent twee pijlers. De wetswijziging zorgt ervoor dat eisen op het gebied van verslavingspreventie een harde wettelijke basis krijgen. Daarnaast maakt de wet het mogelijk een vergunning aan te vragen voor het aanbieden van online kansspelen. Onder het huidige wettelijk regime is dat niet mogelijk.

Volg ons ook op  Twitter, Facebook  en  Linkedin en via de reguliere 2-wekelijkse nieuwsbrief.

Aan- of afmelden

Opmerkingen of suggesties? Stuur een mail naar info@kansspelautoriteit.nl.