Themanieuwsbrief: Kansspelen op afstand

nieuwsbrief header
12 juli 2019

Bekijk de online versie.

See also Engels

Via deze periodieke themanieuwsbrief informeert de Kansspelautoriteit over de legalisering van online gokken in Nederland. Op 19 februari 2019 nam de Eerste Kamer de  Wet Kansspelen op afstand aan.

Vergunning online gokken? Alleen bij twee jaar niet specifiek op Nederland gericht aanbod

Eerste KamerHoe kan een vergunningsaanvrager in aanmerking komen voor een online kansspelvergunning? Dan moet hij de twee jaar voorafgaand aan de datum van indienen zich in ieder geval hebben onthouden van online kansspelaanbod dat specifiek is gericht op Nederlandse consumenten. Dit staat in de Concept-beleidsregel die de Kansspelautoriteit (Ksa) vandaag (vrijdag 12 juli 2019) heeft gepubliceerd. De Ksa houdt hierbij rekening met de 'motie-Postema' die de Eerste Kamer aannam op 19 februari 2019 tijdens de behandeling van de Wet Kansspelen op afstand.

‘Straks waarschijnlijk rond de negentig vergunningen’

Vrouw achter laptopDe Kansspelautoriteit verwacht dat er straks tussen de tachtig en honderd vergunningen worden verstrekt aan aanbieders van online gokken.

Dat zegt programmamanager Amida Michael van de Ksa. Michael is aangesteld om de invoering van de Wet kansspelen op afstand vlot te laten verlopen. Het inrichten van het vergunningenproces is een van de belangrijkste deelprojecten. Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moeten aanbieders voldoen aan een flink aantal voorwaarden.

Michael baseert haar inschatting op de belangstellingsregistratie die van 5 tot en met 21 juni liep (zie ruim 180 interessemeldingen) en op de ervaringen opgedaan in het buitenland, onder meer in Zweden.

Opzet Koa-aanvraag

De Kansspelautoriteit (Ksa) vindt het belangrijk marktpartijen in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over wat de eisen straks zijn voor een vergunning in het kader van de Wet Kansspelen op afstand. In grote lijnen is al duidelijk hoe de Koa-aanvraag eruit gaat zien. Zie hierbij de hoofdlijnen van de Koa-aanvraag. Marktpartijen kunnen zich hiermee alvast een beeld vormen van wat straks wordt gevraagd voor een online kansspelvergunning. De Ksa is van plan eind september 2019 het concept-aanvraagformulier te consulteren.

Vragen & antwoorden

Vraagteken blauw witVeel gestelde vragen en antwoorden over de Wet Kansspelen op afstand en de vergunningverlening via onderstaande link:

Veel gestelde vragen potentiële aanbieder