Nieuwsbrief 5 maart 2020

nieuwsbrief header
5 maart 2020

De Kansspelautoriteit verstuurt periodiek een nieuwsbrief. Volg de Ksa  ook op  Twitter, Facebook  en Linkedin.

Bekijk de online versie

Voortgang Wet Kansspelen op afstand

BinnenhofMinister Dekker voor Rechtsbescherming, verantwoordelijk voor het kansspelbeleid, heeft een besluit en twee brieven  naar het parlement gestuurd in het kader van de Wet Kansspelen op afstand (Koa).

Het gaat om drie documenten. In de eerste plaats is daar het Besluit Kansspelen op afstand (rijksoverheid.nl). Dit is onderdeel van de zogenoemde lagere regelgeving. Verder stuurde de minister twee brieven. In een brief naar de Eerste Kamer (rijksoverheid.nl) schrijft de minister over een motie waarin de regering is verzocht een verbod op reclame voor (online) gokken te overwegen. In de andere brief, gericht aan de Tweede Kamer, gaat de minister in op moties die tijdens het Algemeen Overleg kansspelen op 27 november 2019 werden aangenomen. De streefdatum voor inwerkingtreding van de Wet Koa is 1 januari 2021.

Meedenken over loketfunctie verslavingspreventiefonds

beeld met vrouw handen in het haarDe Kansspelautoriteit (Ksa) roept geïnteresseerde partijen op mee te denken over het landelijk loket dat (naar verwachting) vanaf 1 juli 2021 informatie en hulp gaat bieden bij problemen met kansspelen.

Het op te richten landelijk loket is een gevolg van de Wet Kansspelen op afstand. De verwachting nu is dat het loket vanaf 1 juli 2021 actief zal zijn. Vanaf dan zal er 24 uur per dag, zeven dagen per week informatie worden verstrekt, onder meer over hulp en behandeling bij (dreigende) gokverslaving.

Bijeenkomsten over uitsluitingsregister Cruks

Beeld speelautomatenDe Kansspelautoriteit organiseert op 17, 19, 23 en 30 maart voor speelhallen vier bijeenkomsten over het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Inschrijven is mogelijk tot 10 maart 2020.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor zogenoemde landgebonden aanbieders van kansspelen (speelhallen en de vestigingen van Holland Casino). Zodra de Wet Kansspelen op afstand in werking is getreden (de streefdatum is 1 januari 2021), zijn zij wettelijk verplicht Cruks te raadplegen bij binnenkomst van een klant. Staat een speler geregistreerd, dan moet de toegang worden geweigerd.  De bijeenkomsten in maart zijn niet bedoeld voor potentiële aanbieders van online kansspelen; zij worden op een later moment uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. De online kansspelmarkt gaat op z'n vroegst 1 juli 2021 open.

Is er een verschil tussen een speelhal en een speelcasino?

Logo FacebookEen speelhal en een speelcasino: is dat hetzelfde? Hoeveel kansspelautomaten zijn er eigenlijk in Nederland? Is er verschil tussen een speelautomaat in een speelhal en een speelautomaat in een horecagelegenheid? Een kansspel organiseren om een product onder de aandacht te brengen - mag dat?

De Kansspelautoriteit beantwoordt dit soort vragen op haar pagina op Facebook.