Nieuwsbrief 30 juni 2020

nieuwsbrief header
30 juni 2020

De Kansspelautoriteit verstuurt periodiek een nieuwsbrief. Volg de Ksa  ook op  Twitter, Facebook  en Linkedin.

Bekijk de online versie

Coulance Ksa bingo's stopt per 1 juli

BingoDe op 1 mei jongstleden door de Ksa afgekondigde coulance voor online bingo's stopt per 1 juli.

In de afgelopen maanden, die in het teken stonden van de maatregelen in het kader van het coronavirus, was de Ksa coulant voor kansspelinitiatieven die bedoeld waren om mensen uit hun isolement te halen. Normaal gesproken is het zonder vergunning verboden een kansspel waarmee een prijs kan worden gewonnen, aan te bieden. De reden de coulance te stoppen is dat de coronamaatregelen per 1 juli verder versoepeld worden en mensen niet meer in isolement hoeven te verkeren.

Enquête naar kansspeldeelname door jongeren

rapportDe Kansspelautoriteit (Ksa) heeft een rapport gepubliceerd waarin de resultaten staan van een in 2019 gehouden enquête onder respondenten van 16-30 jaar.
De doelstelling van de Ksa was inzicht verkrijgen over de mate waarin minderjarigen en jongvolwassenen deelnemen aan kansspelen. De resultaten van de enquête uit 2019 zijn ook vergeleken met de resultaten van een (bredere) bevolkingsenquête in 2016.

Voorkomen dat jongeren kunnen deelnemen aan kansspelen is een prioriteit van de Ksa. Het brein van minderjarigen is nog niet volgroeid, dat maakt ze extra kwetsbaar voor verslaving.

Themanieuwsbrief Koa: Cruks en Loket preventie kansspelverlsaving

cover nieuwsbrief 24 juniIn het kader van de Wet Kansspelen op afstand zijn er twee belangrijke ontwikkelingen: de technische specificaties voor het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) zijn bekend en de aanbesteding van het Loket preventie kansspelverslaving is gestart.  De Ksa verstuurde 24 juni een themanieuwsbrief over deze ontwikkelingen.

Hoeveel kansspelautomaten zijn er in Nederland?

Logo FacebookHoeveel kansspelautomaten zijn er eigenlijk in Nederland? Wat is een promotioneel kansspel en is daar een vergunning voor nodig? Wat is het verschil tussen gamen en gokken? Is er verschil tussen een speelautomaat in een speelhal en een speelautomaat in een horecagelegenheid? Een speelhal en een speelcasino: is dat hetzelfde?

De Kansspelautoriteit beantwoordt dit soort vragen op haar pagina op Facebook.