Nieuwsbrief 18 juli 2019

nieuwsbrief header
18 juli 2019

De Kansspelautoriteit verstuurt elke 2 weken een nieuwsbrief. Volg de Ksa  ook op  Twitter, Facebook  en Linkedin.

Bekijk de online versie

Leidraden over zorgplicht en Wwft

MuntenDe Kansspelautoriteit (Ksa) heeft recent twee leidraden gepubliceerd: de Leidraad Zorgplicht en de Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme. Met deze leidraden geeft de Ksa kansspelaanbieders handvatten om invulling te geven aan hun wettelijke verplichtingen.

Lees verder:

Ksa schept duidelijkheid over wettelijke zorgplicht kansspelaanbieders

Ksa publiceert Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme

Eerste indicatie betrouwbaarheidstoets voor vergunning online gokken

laptop opengeklaptMet de publicatie van een concept-beleidsregel heeft de Kansspelautoriteit een eerste indicatie gegeven hoe de betrouwbaarheid van vergunningaanvragers voor een online kansspelvergunning straks wordt getoetst. De Ksa houdt daarbij rekening met de 'motie-Postema' die de Eerste Kamer aannam op 19 februari 2019 tijdens de behandeling van de Wet Kansspelen op afstand. Deze wet maakt online gokken onder strikte voorwaarden legaal. De nu gepubliceerde concept-beleidsregel zal deel uitmaken van een bredere beleidsregel voor de toetsing van de betrouwbaarheid van aanvragers. Het geheel wordt op een later moment definitief vastgesteld.

Pagina op website over Wet Kansspelen op afstand

De Kansspelautoriteit mikt erop dat de markt voor online gokken open kan op 1 januari 2021. Hiervoor is het nodig dat de Wet Kansspelen op afstand op 1 juli 2020 van kracht wordt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt de wet op dit moment verder uit (zie tijdpad). De inspanningen van de Ksa zijn erop gericht 1 juli 2020 vergunningsaanvragen in behandeling te kunnen nemen. Op de website van de Ksa is een pagina ingericht over de Wet Kansspelen op afstand. Op deze pagina is steeds de laatste stand van zaken te vinden.

RO_Kansspelautoriteit_schets 5

Een speelhal, is dat hetzelfde als een casino?

Facebook logoEen casino en een speelhal: dat is toch hetzelfde? Hoeveel kansspelautomaten zijn er in Nederland? Is er verschil tussen een speelautomaat in een speelhal en een speelautomaat in een horecagelegenheid? Een kansspel organiseren om een product te promoten - mag dat?

De Kansspelautoriteit beantwoordt deze en andere vragen op haar pagina op Facebook.

Filmpje: wat houdt de zorgplicht van kansspelaanbieders in?

Video leidraad zorgplicht De Kansspelautoriteit maakte ter gelegenheid van het verschijnen van de Leidraad Zorgplicht een filmpje over wat de zorgplicht voor kansspelaanbieders inhoudt. De zorgplicht gaat over juiste informatie, eerlijke voorwaarden en voorkomen van gokverslaving.

Bekijk het filmpje