Nieuwsbrief, maart 2017

nieuwsbrief-header
Uitgave 31-3-2017

Jan Suyver jaarverslagVeilig spelen op een eerlijke markt

De Nederlandse Kansspelautoriteit maakt zich sterk voor een groot maatschappelijk belang: een betrouwbaar aanbod van kansspelen in een veilige omgeving. Dit doen we samen met spelers, aanbieders van vergunde kansspelen en overheidsdiensten waarmee wij samenwerken.

Over onze activiteiten in 2016 leest u in dit eerste nummer van onze digitale nieuwsbrief, die in het teken staat van ons jaarverslag ‘Veilig spelen op een eerlijke markt’. Het complete jaarverslag kunt u vinden op onze website www.kansspelautoriteit.nl. Een heel beknopt overzicht van dit jaarverslag ziet u in ons videofilmpje.
Ik hoop dat deze nieuwsbrief bijdraagt aan uw informatievoorziening.

Jan Suyver, bestuursvoorzitter Kansspelautoriteit

Handhaving: actief, streng en rechtvaardig

‘De Kansspelautoriteit handhaaft actief’, schrijft bestuursvoorzitter mr J.J.H.Nieuwsbrief cover jaarverslag (Jan) Suyver van de Kansspelautoriteit in het op 31 maart 2017 gepubliceerde jaarverslag onder de titel Veilig spelen op een eerlijke markt.

Marja Appelman: 'Focus op jongeren, zij zijn de sleutelfactor voor succesvol toezicht in de toekomst’

Marja Appelman, directeur van de Nederlandse Kansspelautoriteit, sprak op Nieuwsbrief Marja Appelman Brits Lagershuis29 maart 2017 in het Britse Lagerhuis. Op uitnodiging van de All Party Betting & Gaming Group van het Britse parlement gaf zij haar visie op de toekomst van het toezicht in de kansspelindustrie.

Spelers steken steeds meer over van social gaming naar betaald gokken

Ongeveer de helft van de Nederlandse jongeren tussen 13 en 24 jaar maakt Nieuwsbrief foto jongeren buitenop enig moment online de overstap van social gaming naar betaald gokken. Dit blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek Gambling and digital games in the Netherlands, uitgevoerd door het Amerikaanse onderzoeksbureau SuperData Research in opdracht van de Kansspelautoriteit.

Invulling zorgplicht speelautomatensector moet beter

Gokverslaving kan bij verschillende kansspelen min of meer op de loer liggen, Nieuwsbrief vrouw achter speelautomaatzoals bij speelautomaten. In 2016 deed de Kansspelautoriteit een thematisch onderzoek naar naleving van de zorgplicht in speelhallen en casino’s.

Regels voor reclame

In 2016 stelde de Kansspelautoriteit de Leidraad reclame vast. AanbiedersNieuwsbrief reclame met een vergunning mogen reclame maken voor hun kansspelen. Reclame kan zo bijdragen aan een aantrekkelijk legaal spelaanbod.

Strategie voor verslavingspreventie

Veel mensen doen mee aan kansspelen. Zo blijkt uit onderzoek in 2016 door Nieuwsbrief vrouw met handen in het haarIntraval dat ruim 60% van de Nederlanders recent deelnam aan legale en 4% aan illegale kansspelen. Ook blijkt hieruit dat er in Nederland momenteel ongeveer 95.700 risicospelers en ongeveer 7.900 probleemspelers zijn.

Succesvolle aanpak illegale gokzuilen en gokpanden samen met gemeenten

Gokzuilen – ook wel ‘internetzuilen’ of ‘voetbalzuilen’ geheten – zijn een Nieuwsbrief inspecteur Kansspelautoriteitgroot probleem in het illegale fysieke aanbod van kansspelen. Volgens wetenschappelijk onderzoek is er sprake van vele honderden gokzuilen in Nederland.

Onmiddellijke handhaving van kansspelen online

Sinds begin dit jaar verscherpt de Kansspelautoriteit haar aanpak van illegale Beschermen en informeren van consumenten liggend consumentkansspelen online. Zo stuurt ze geen individuele aanschrijvingsbrieven meer naar aanbieders van online kansspelen die de Kansspelautoriteit in het vizier heeft. Vanaf dit jaar zal de Kansspelautoriteit onmiddellijk handhavend optreden tegen deze aanbieders.

Verwijderen van gokapps

Gokapps op mobiele telefoontoestellen maken het mogelijk om 24 uur per Nieuwsbrief jonge man met mobieldag en overal mee te doen aan kansspelen. De Kansspelautoriteit kondigde in mei 2016 een gerichte bestrijding aan van deze illegale gokapps. Die vormen een groter risico wegens het laagdrempelige en verslavende karakter ervan, vooral voor jongeren.