Informatiebijeenkomsten over uitsluitingsregister kansspelen (Cruks)

20 februari 2020

De Kansspelautoriteit (Ksa) organiseert in maart vier bijeenkomsten voor speelhallen en de vestigingen van Holland Casino over het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Zodra de Wet Kansspelen op afstand in werking is getreden, zijn zij wettelijk verplicht Cruks te raadplegen bij binnenkomst van een klant. Staat een speler geregistreerd, dan moet de toegang worden geweigerd. Er zijn bijeenkomsten op 17, 19, 23 en 30 maart.

Speelhallen en de vestigingen van Holland Casino krijgen als eerste te maken met de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand, die vorig jaar door de Eerste Kamer werd aangenomen. De wet treedt waarschijnlijk op 1 januari 2021 in werking. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet is dat er extra eisen worden gesteld aan aanbieders van de meest risicovolle kansspelen om gokverslaving te voorkomen. Het aangesloten zijn op Cruks zodra de Wet Koa in werking is getreden, is er één van.

Maatregelen

Speelhallen en de vestigingen van Holland Casino moeten Cruks implementeren in hun bedrijfsvoering. De Ksa geeft hier tijdens de vier bijeenkomsten voorlichting over. Het gaat dan onder meer over hoe kan worden aangesloten op Cruks en wat de rol van de Ksa hierin is. Er is plek voor twee personen per individuele speelhal en speelcasino. De bijeenkomsten in maart zijn bedoeld voor de personen binnen de speelhallen en speelcasino’s die belast zijn met het toegangsbeleid. Ze hebben een algemeen karakter. Later in het jaar volgt er meer specifieke informatie, onder meer over de technische details. Ook wordt er dan de mogelijkheid tot testen geboden.

Niet voor online aanbod

De bijeenkomsten in maart in Utrecht zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor online aanbieders van kansspelen. Zij worden op een later tijdstip voorgelicht. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk woensdag 11 maart  2020 12 uur.


Inschrijfformulier bijeenkomst CRUKS landbased