Informatie over Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks)

9 april 2020

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft op haar website informatie geplaatst over het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks).

De Ksa had in maart informatiebijeenkomsten willen houden voor speelhallen en speelcasino's. Die bijeenkomsten gingen helaas vanwege de coronacrisis niet door. De Ksa begrijpt volkomen dat er voor ondernemers momenteel sprake is van een heel uitzonderlijke situatie. Ook in deze moeilijke tijden is het de taak van de Ksa de branche zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe eisen die gaan gelden als de Wet Kansspelen op afstand in werking treedt. Om ondernemers ruim de tijd te geven zich voor te bereiden, is nu de informatie op de website geplaatst, mede doordat het er naar uitziet dat fysieke informatiebijeenkomsten op korte termijn niet mogelijk zijn.

Nieuwe eisen

Speelhallen en speelcasino's krijgen als eerste te maken met de concrete gevolgen van de nieuwe wet. De wet stelt nieuwe eisen, vooral op het gebied van verslavingspreventie en reclame. Een aansluiting op Cruks is één van die eisen. Voordat onder het nieuwe wettelijke regime een speler wil gaan spelen, moet de aanbieder controleren of hij/zij geregistreerd staat. Is dat het geval, dan moet de toegang worden geweigerd. Cruks is een belangrijk middel om kansspelverslaving te voorkomen.

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen