Handhaving: actief, streng en rechtvaardig

31 maart 2017

‘De Kansspelautoriteit handhaaft actief’, schrijft bestuursvoorzitter mr J.J.H. (Jan) Suyver van de Kansspelautoriteit in het op 31 maart 2017 gepubliceerde jaarverslag onder de titel Veilig spelen op een eerlijke markt.
‘Zo bestreed de Kansspelautoriteit in 2016 gokzuilen, pakte ze kansspelen online aan, toetste ze streng bij vergunningverlening voor speelautomaten, gaf ze opleidingen aan handhavingspartners en droeg ze bij aan het sluiten van gokpanden. De Kansspelautoriteit handhaaft niet alleen actief met openbare sancties, zoals boetes, maar ook, veelal effectiever, op andere, minder zichtbare manieren. Zoals met aanschrijvingen of waarschuwende gesprekken die in de meeste gevallen tot daadwerkelijke gedragsverandering leiden, bijvoorbeeld het staken van illegaal aanbod of het uit de lucht halen van gokapps, of door convenanten met betalingsinstellingen om betalingsverkeer met illegale goksites te stoppen’, aldus Suyver.