Ministerie: Wet Koa treedt 1 maart in werking

7 september 2020

De Wet Kansspelen op afstand (Koa) treedt naar verwachting op 1 maart 2021 in werking. Zes maanden later, 1 september 2021, gaat de markt voor online kansspelen open. Op 1 september 2021 treedt ook het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) voor zowel de online als landgebonden aanbieders van kansspelen in werking.

Dit staat in een brief die Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (zie ook het nieuwsbericht van het ministerie over de inwerkingtreding van de Wet Koa). De minister heeft tot dit tijdpad besloten na een rondgang langs alle betrokkenen, waaronder de Kansspelautoriteit (Ksa). Als op 1 maart de wet van kracht wordt, kunnen bij de Ksa aanvragen voor een vergunning voor het mogen aanbieden van online kansspelen worden ingediend.

Over de wet

De Wet Kansspelen op afstand legaliseert en reguleert onder strikte voorwaarden online kansspelen, maar heeft ook gevolgen voor de huidige landgebonden aanbieders van risicovolle kansspelen. Zo gaan er voor speelhallen en vestigingen van Holland Casino strikte eisen gelden op het gebied van verslavingspreventie en reclame.