Ksa: belangrijke stappen gezet voor vergunningverlening Koa

Gepubliceerd op 22 september 2020

22 september 2020

De Ksa ligt goed op koers om met ingang van 1 maart 2021 vergunningsaanvragen van aanbieders van online kansspelen in behandeling te kunnen nemen. Dat zei René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (Ksa), vandaag tijdens een conferentie in Amsterdam georganiseerd door Gaming in Holland. [UPDATE: Na het uitspreken van deze speech werd bekend dat vergunningen met ingang van 1 april 2021 kunnen worden aangevraagd]

De Wet Kansspelen op afstand, de wet die onder meer online kansspelen legaliseert en reguleert, treedt volgens de huidige planning op 1 maart 2021 in werking. Zodra de wet van kracht is, kan de Ksa vergunningsaanvragen van online kansspelaanbieders in behandeling nemen. In een periode van zes maanden gaat de Ksa die aanvragen behandelen. De markt voor online kansspelen gaat voor aanbieders met een vergunning op 1 september 2021 [UPDATE: 1 oktober 2021] open. Het blijft verboden zonder vergunning kansspelen aan te bieden.

Kalender

René Jansen zei in zijn speech dat de Ksa al veel noodzakelijke stappen heeft gezet om vergunningverlening mogelijk te maken. Zo is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) ontwikkeld en overgedragen aan een beherende partij. Verder is de Controle Databank, het instrument waarmee spelaanbieders het speelgedrag monitoren en waarmee de Ksa op afstand toezicht kan houden, op een haar na klaar. Als het benodigde notificatietraject bij de Europese Commissie is doorlopen, publiceert de Ksa de technische voorwaarden. Ook is er in de afgelopen periode hard gewerkt aan beleidsregels, waarmee de Ksa de wettelijke voorschriften vertaalt naar de uitvoeringspraktijk. Een vierde belangrijke stap die is gezet, is de ontwikkeling van een (concept)schema voor de keuring van het spelsysteem van online kansspelaanbieders. Dat wordt nu getest; de definitieve versie van het keuringsschema wordt naar verwachting in november door de Ksa bekendgemaakt. René Jansen verwees voor de details van een en ander naar de Koa communicatiekalender op de website van de Ksa. 'Op die kalender staat aangegeven wat er wanneer van de Ksa verwacht kan worden.’

Portret René Jansen

Motie Postema

De Ksa-voorzitter besteedde in zijn keynote speech ook aandacht aan de 'motie Postema'. In deze, door de Eerste Kamer aangenomen motie, wordt de minister voor Rechtsbescherming (verantwoordelijk voor het kansspelbeleid) gevraagd ervoor te zorgen dat aanbieders van online kansspelen zich minstens twee jaar moeten hebben onthouden van specifiek en actief aanbod gericht op de Nederlandse consument. Alleen dan komt een aanbieder in aanmerking voor een vergunning. René Jansen vertelde zijn publiek dat de Ksa bij een aanvraag voor een vergunning vanaf de datum van de aanvraag twee jaar en acht maanden terugkijkt. 'De verlenging van de terugkijkperiode is het gevolg van de vertraging die is ontstaan ten opzichte van de eerder nagestreefde inwerkingtredingsdatum van de wet. Een aanbieder die op 1 maart 2021 een vergunning aanvraagt, moet dus vanaf 1 juli 2018 ervoor gezorgd hebben dat zijn aanbod niet specifiek en actief op Nederlandse consumenten gericht was.'

Op tijd beginnen

René Jansen bracht bij potentiële aanvragers van een vergunning verder onder de aandacht dat het van groot belang is op tijd te beginnen met de voorbereiding van de aanvraag. 'Er wordt veel gevraagd. Een gedegen voorbereiding is echt nodig. Dat is in uw belang, want u loopt het risico geen vergunning te krijgen, of pas later dan zes maanden na indiening van de aanvraag. Maar ook de Ksa besteedt haar tijd en energie liever aan zorgvuldige en complete aanvragen. Hier is dus een gezamenlijk belang.'

Integrale speech

Lees de integrale speech (Engels)