Publicatie concept Beleidsregels en Modelvergunning Koa

Gepubliceerd op 30 oktober 2020

Naar verwachting treedt op 1 maart 2021 de Wet Kansspelen op afstand (Koa) in werking. Zodra de wet in werking treedt, neemt de Kansspelautoriteit (Ksa) vergunningsaanvragen voor online kansspelen in behandeling. De Ksa heeft conceptversies gepubliceerd van zowel de ‘Beleidsregels Koa’ als van de ‘Modelvergunning Koa’.

De publicatie van beide conceptversies stelt potentiële aanvragers in staat om zich voor te bereiden op de vergunningsaanvraag. Zodra de lagere regelgeving definitief is, zal de Ksa de definitieve Beleidsregels Koa en Modelvergunning Koa publiceren. Naar verwachting is dit half januari 2021.

Op 30 september 2020 heeft de Ksa op haar website een overzicht gepubliceerd met benodigde documenten voor een Koa-aanvraag. Medio november 2020 zal de Ksa het huidige overzicht actualiseren. Naast de Beleidsregels Koa zijn ook het keuringsschema en de Beleidsregels verantwoord spelen relevant voor de voorbereiding van een Koa-aanvraag.

Uitvoerbaarheid Beleidsregels Koa

Om inzicht te krijgen in de uitvoerbaarheid van de Beleidsregels vindt de komende weken een uitvoerbaarheidstoets plaats. Gelet op de resterende tijd tot half januari 2021, heeft de Ksa gekozen voor een gerichte, gesloten, uitvoerbaarheidstoets.

De Ksa heeft een aantal partijen benaderd voor deelname aan de uitvoerbaarheidstoets. Dit zijn de huidige landgebonden vergunninghouders, (internationale) brancheverenigingen en enkele advocatenkantoren.
De Ksa heeft deze partijen op een aantal specifieke artikelen van de Beleidsregels Koa om een zienswijze gevraagd. Deze artikelen zijn in de Beleidsregels Koa geel gemarkeerd. De overige artikelen maken geen deel uit van de uitvoerbaarheidstoets. De conceptversie van de Modelvergunning Koa maakt hier evenmin deel van uit.

Voorbereiden op een vergunning? Bekijk de conceptversies van Beleidsregels Koa & Modelvergunning Koa.

Vragen?

Algemene vragen over de Wet Koa kunt u per mail sturen naar info@kansspelautoriteit.nl. Deze vragen dient u te stellen in de Nederlandse taal. Het is voor de Ksa niet mogelijk om op individuele reacties te reageren. Op onze website en in onze themanieuwsbrief Koa zullen we regelmatig actuele informatie geven over de wet Koa waaronder ook met betrekking tot veelgestelde vragen.