Consultatie ‘Beleidsregels verantwoord spelen’

19 oktober 2020

De Kansspelautoriteit (Ksa) vraagt betrokkenen en geïnteresseerden te reageren op het concept van de ‘Beleidsregels verantwoord spelen’.
De Wet Kansspelen of afstand (Koa) bevat veel nieuwe verplichtingen op het gebied van verslavingspreventie en reclame. Hoewel de Wet Koa primair online kansspelen legaliseert en reguleert, gelden deze nieuwe verplichtingen op het gebied van verslavingspreventie en reclame ook voor de landgebonden markten.

De Beleidsregels verantwoord spelen

In de ‘Beleidsregels verantwoord spelen’ wordt een aantal van de nieuwe wettelijke bepalingen nader uitgewerkt door de Ksa. Denk bijvoorbeeld aan de uitwerking van begrippen als ‘deskundigen op het gebied van verslavingszorg’ of ‘ervaringsdeskundigen’. Daarnaast worden bestaande begrippen als ‘misleidende reclame’ nader ingevuld. Let op: de beleidsregels zijn nog in concept, omdat de lagere regelgeving bij de wet nog niet definitief is vastgesteld.

Verhouding tot de Leidraad reclame en de Leidraad zorgplicht

Omdat er een heel nieuw wettelijk regime gaat komen voor verslavingspreventie en de invulling van begrippen van reclame op onderdelen wordt herzien, vervallen de Leidraad reclame en de Leidraad zorgplicht zodra de Wet Koa van kracht wordt. De Beleidsregels verantwoord spelen vervangen deze beide leidraden.

Verhouding tot Beleidsregel kansspelen op afstand

Naast de Beleidsregels verantwoord spelen, publiceert de Ksa binnenkort ook de ‘Beleidsregel kansspelen op afstand’. Die beleidsregel omvat regels voor vergunningverlening voor online marktpartijen en beslaat alle onderwerpen die aan de orde komen bij de aanvraag voor een online kansspelvergunning.
De Beleidsregels verantwoord spelen omvat regels in algemene zin voor alle deelmarkten, voor alléén de onderwerpen verslavingspreventie en reclame.

Reageren

De consultatietermijn is 3 weken. Reacties moeten uiterlijk maandag 9 november 09.00 uur bij de Ksa binnen zijn. Waar mogelijk worden reacties gebruikt bij het afronden van de Beleidsregel verantwoord spelen. Het is voor de Ksa niet mogelijk inhoudelijk op reacties te reageren.

Bekijk de concept Beleidsregels verantwoord spelen en reageer

De Beleidsregel verantwoord spelen is onder voorbehoud, omdat de lagere regelgeving bij de Wet Koa nog niet definitief is.