Keuringsschema behorend bij aanvraag Koa-vergunning

Gepubliceerd op 9 november 2020

De Kansspelautoriteit (Ksa) publiceert vandaag, 9 november 2020, het Keuringsschema Spelsysteem.

Het keuringschema bevat keuringsnormen. In de Wet Kansspelen op afstand staat dat een aanvrager van een online kansspelvergunning zijn spelsysteem moet laten keuren om vast te stellen dat het spelsysteem voldoet aan de voorschriften. De keuringsrapporten moeten straks aan de Ksa worden ingediend. Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van een format per spel, platform of nummergenerator. Verder moet de vergunningsaanvrager een ondertekende managementsamenvatting overleggen, waaruit de samenstelling van het spelsysteem blijkt.

Voorbehoud

De Ksa maakt hierbij een voorbehoud. Het nu gepubliceerde Keuringsschema Spelsysteem is een conceptversie. Bij het opstellen is gebruik gemaakt van de op dat moment bekende zijnde Algemene Maatregel van Bestuur (zoals gepubliceerd op rijksoverheid.nl) en Ministeriële Regeling (peildatum 4 augustus 2020), de zogenoemde lagere regelgeving. Die is nog niet definitief: er kunnen dus nog veranderingen optreden. Ook zullen er waarschijnlijk nog keuringsnormen aan het keuringsschema worden toegevoegd op het terrein van matchfixing. Dit Keuringsschema wordt nu toch al gepubliceerd om potentiële aanvragers van een online kansspelvergunning de gelegenheid te geven zich voor te bereiden. Naar verwachting kunnen aanvragen vanaf 1 maart 2021 worden ingediend. Dat is de geplande datum van inwerkingtreding van de wet.

Keuringsinstellingen

De eisen waaraan keuringsinstellingen moeten voldoen, moeten formeel nog worden vastgesteld. Keuringsinstellingen moeten in ieder geval voldoen aan de volgende ontwerpvereisten:

  • dat zij geaccrediteerd zijn voor het keuren van online kansspelen voor minimaal twee lidstaten van de Europese Unie. Die lidstaten moeten de keuringsrapporten van de keuringsinstelling in kwestie ook daadwerkelijk accepteren;
  • dat zij geaccrediteerd zijn door een instelling die ‘full member’ is van het International Laboratory Accreditation Forum (ILAC) of het International Accreditation Forum (IAF);
  • dat zij in de afgelopen drie jaar keuringen hebben uitgevoerd van online spelsystemen in tenminste twee lidstaten van de Europese Unie.

Bekijk het keuringsschema & het samenvattend rapport