Voortgang Wet Kansspelen op afstand

4 maart 2020

Minister Dekker voor Rechtsbescherming, verantwoordelijk voor het kansspelbeleid, heeft een besluit en twee brieven naar het parlement gestuurd in het kader van de Wet Kansspelen op afstand.

Het gaat om drie documenten. In de eerste plaats is daar het Besluit Kansspelen op afstand. Dit is onderdeel van de zogenoemde lagere regelgeving, waarin de Wet Kansspelen op afstand nader wordt uitgewerkt en ingevuld. Verder stuurde de minister twee brieven. In een brief naar de Eerste Kamer schrijft de minister over een motie waarin de regering is verzocht een verbod op reclame voor (online) gokken te overwegen. In de andere brief, gericht aan de Tweede Kamer, gaat de minister in op moties die de Tweede Kamer aannam tijdens het Algemeen Overleg kansspelen op 27 november 2019.

Streefdatum

Minister Dekker heeft eerder aangegeven dat de streefdatum voor inwerkingtreding van de Wet Koa 1 januari 2021 is. Met ingang van die datum kunnen aanvragen voor een online kansspelvergunning worden ingediend bij de Kansspelautoriteit. Daarnaast scherpt de Wet Koa de eisen op het gebied van verslavingspreventie aan.

Meer informatie: Wet Kansspelen op afstand