Jaarverslag en Toezichtagenda Ksa: Wet Koa prioriteit

20 maart 2020

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft vandaag (20 maart 2020) haar Jaarverslag 2019 (pdf, 7.1 MB) en de Toezichtagenda 2020 (pdf, 216 kB) gepubliceerd. Uit beide documenten blijkt dat werkzaamheden in het kader van de Wet Kansspelen op afstand prioriteit hebben en veel capaciteit vragen.

Voorzitter van de raad van bestuur René Jansen spreekt in het Jaarverslag over 2019 als een 'historisch jaar', omdat in dit jaar de beslissing werd genomen tot modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid. In februari 2019 nam de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand (Koa) aan. Dit is een aanvulling en wijziging van de Wet op de kansspelen uit 1964, het huidige wettelijke kader van de Ksa.

Modernisering

De nieuwe wet, die waarschijnlijk 1 januari 2021 van kracht wordt, legaliseert en reguleert online gokken en stelt aanvullende eisen wat betreft verslavingspreventie. Die gaan gelden voor aanbieders van alle risicovolle kansspelproducten, zowel online als landgebonden. Ksa-voorzitter René Jansen schrijft dat de consument gebaat is bij de modernisering. 'Het verbod op online kansspelen is bijna niet meer te handhaven. In een gereguleerde markt is de Ksa veel beter in staat de consument te beschermen, doordat kansspelaanbieders onder toezicht staan. Dat de consument gebaat is bij strenge, duidelijke eisen op het gebied van verslavingspreventie, hoeft nauwelijks nadere toelichting. Mensen beleven plezier aan kansspelen, maar gokken is ook risicovol.'

Wettelijke takenInfographic Jaarverslag 2019

In het jaarverslag (pdf, 7.1 MB) wordt uiteengezet wat er allemaal gebeurt in het kader van de Wet Koa. Verder wordt verslag gedaan van de activiteiten in 2019 aan de hand van de wettelijke taken van de Ksa. Dat zijn: beschermen van consumenten; voorkomen van kansspelverslaving; bestrijden van illegaliteit en criminaliteit; en geven van voorlichting en informatie. Wat betreft de bestrijding van illegaal aanbod valt op dat de Ksa in 2019 met 3,5 miljoen euro een recordbedrag aan boetes oplegde voor het illegaal aanbieden van online kansspelen.

Klik voor een vergroting van de infographic (pdf, 109 kB)

Toezichtagenda

In de Toezichtagenda 2020 (pdf, 216 kB) staat dat het in goede banen leiden van de Wet Kansspelen op afstand dit jaar prioriteit heeft. Om ook in 2020 geloofwaardig toezicht op de huidige vergunninghouders te kunnen houden, moeten stevige keuzes worden gemaakt. In dit kader gaat de Ksa haar toezicht richten op drie prioriteiten: voorkomen dat minderjarigen kunnen deelnemen aan kansspelen; op verslavingspreventie; en op tegengaan van illegaal kansspelaanbod (online en fysiek) en criminaliteit.

Risico’s en doelenCover toezichtagenda

In de Toezichtagenda staat voor deze prioriteiten steeds omschreven wat de belangrijkste risico’s zijn die de Ksa ziet en - daaruit voortvloeiend - de doelen van het toezicht. Wat betreft minderjarigen wil de Ksa dat vergunninghouders voldoende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat jeugdigen niet van hun kansspelaanbod gebruik kunnen maken. De aandacht van de Ksa zal verder (onder meer) uitgaan naar gokelementen in games; idealiter komen daar geen kansspelelementen in voor.

Tijdig onderkennen

Voor verslavingspreventie geldt dat vergunninghouders hun bedrijfsvoering zo moeten inrichten dat problematisch speelgedrag te allen tijde tijdig wordt onderkend en beheerst. Een ander aandachtsgebied van de Ksa is dat andere actoren (consumenten, gemeenten, zorginstellingen, ervaringsdeskundigen, onderzoeksinstituten) goed geïnformeerd zijn.

Terugdringen

Wat betreft de bestrijding van illegaal aanbod, zet de Ksa in op de verdere terugdringing van online aanbod, met name het aanbod dat op Nederlandse consumenten is gericht. Sinds dit jaar is daar het hanteren van een zichtbare leeftijdsverificatie bij gekomen. Aangaande het fysieke illegale aanbod wordt ook gestreefd naar verdere terugdringing. Wat dit laatste betreft zal ook in 2020 intensief worden samengewerkt met politie en gemeenten.

Zie: Jaarverslag 2019 Start Modernisering Kansspelbeleid

Zie ook: Toezichtagenda 2020 (pdf, 216 kB)