Bereikbaarheid en dienstverlening Ksa

17 maart 2020

De maatregelen die zijn getroffen in het kader van het coronavirus kunnen gevolgen hebben voor de dienstverlening en de bereikbaarheid van de Kansspelautoriteit (Ksa).

Zo kan er vertraging optreden bij het behandelen van aanvragen voor een vergunning voor het exploiteren van speelautomaten of het organiseren van een loterij. Hetzelfde geldt bij de aanvraag van een merkteken of een modeltoelating voor een speelautomaat. Verder kan het langer duren voordat een wijzigingsverzoek, bijvoorbeeld in het kader van een lopende vergunning, is behandeld. De huidige situatie kan er tevens voor zorgen dat lopende juridische procedures vertraging oplopen, bijvoorbeeld doordat poststukken niet op tijd ontvangen worden. Ook zijn sommige medewerkers telefonisch niet of minder goed bereikbaar.

Bereikbaarheid

De Ksa doet er alles aan om alle werkzaamheden zoveel als mogelijk normaal door te laten gaan. Voor het geval dit niet lukt, vraagt zij om begrip hiervoor. De Ksa is op werkdagen bereikbaar van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's middags via telefoonnummer 070 302 13 00. Voor specifieke vragen over kansspelen kan tussen 9 en 13 uur gebeld worden (kies 1 in het keuzemenu). Ook is het beter een e-mail naar de Kansspelautoriteit te sturen in plaats van een brief. Dat kan via het e-mailadres info@kansspelautoriteit.nl. Vermeld daarbij ook aan welke persoon of afdeling het bericht gericht is. De Kansspelautoriteit zal vervolgens per e-mail met u communiceren.