Ksa presenteert Marktvisie

9 juli 2020

Past de manier waarop kansspelen in Nederland worden gereguleerd nog bij de huidige kansspelmarkten en de ontwikkelingen die zich daarin afspelen? Zo nee, hoe kan het anders? De Ksa presenteerde vandaag (9 juli 2020) haar Marktvisie kansspelen. Marktordening en markttoezicht vanuit de publieke belangen (pdf, 864 kB). Het is een zogenoemde consultatieversie: betrokkenen kunnen tot 20 augustus 2020 op de inhoud reageren.

Kansspelen zijn risicovolle producten. Om die reden worden ze overal ter wereld gereguleerd door voorwaarden te stellen aan de manier waarop, en door wie ze aangeboden mogen worden. Landen doen dat op verschillende wijzen: hoe tegen kansspelen wordt aangekeken is sterk cultureel bepaald.

Principe

In Nederland wordt de kansspelmarkt gereguleerd door de Wet op de kansspelen uit 1964. Het oorspronkelijke kansspelbeleid werd gekenmerkt door restrictie: gestreefd werd naar een beperkt aantal aanbieders met in principe één aanbieder per (type) kansspel. Om die reden is er één vergunning voor een staatsloterij, één voor een instantloterij, één voor sportweddenschappen en één voor casinospelen. Alleen als het niet anders kon, werd van dit principe afgezien. Zo is er bijvoorbeeld een open stelsel voor kansspelautomaten. Iedereen die voldoet aan de voorwaarden, krijgt een exploitatievergunning.

Meer ruimte

In 2011 publiceerde het kabinet een visie op kansspelen waarin meer ruimte kwam voor een passend en attractief aanbod, zonder kwetsbare spelers en de risico's uit het oog te verliezen. Kort daarna werd de Kansspelautoriteit (Ksa) opgericht. Sinds ongeveer die tijd is de kansspelmarkt sterk in beweging, onder meer door de opmars van internet. In 2017 is het functioneren van de Ksa voor de eerste keer geëvalueerd, zoals elk zelfstandig bestuursorgaan elke vijf jaar wordt geëvalueerd. Een aanbeveling in die evaluatie was dat de Ksa een visie op de markt zou opstellen, met als doel maximaal effectief te zijn in haar toezicht. Die visie is er nu. In overleg met de minister voor Rechtsbescherming, verantwoordelijk voor het kansspelbeleid, is ervoor gekozen niet alleen naar de huidige situatie te kijken, maar ook naar de uitgangspunten van het kansspelbeleid. Een modernisering daarvan is al in gang gezet met de Wet Kansspelen op afstand. Deze wet legaliseert en reguleert online kansspelen en scherpt de eisen op het gebied van verslavingspreventie aan.

Deelmarkten

In de Marktvisie kansspelen presenteert de Ksa hoe marktordening en markttoezicht op de kansspelmarkt via instrumenten als vergunningverlening, regulering en voorlichting optimaal kunnen worden vormgegeven. Op grond van de analyse in de marktvisie, en in lijn met de in 2011 ingezette moderniseringsagenda, ziet de Ksa in de toekomst meer ruimte voor attractief kansspelaanbod door nieuwe aanbieders. Daarbij ligt het voor de hand dat er op termijn een einde komt aan de huidige wettelijke monopolies en staatsdeelnemingen. Regulering van de verschillende kansspelsectoren blijft nodig om consumenten te beschermen, kansspelverslaving te voorkomen en criminaliteit en illegaliteit tegen te gaan.  Vervolgens wordt deze algemene visie toegespitst op de verschillende deelmarkten: loterijen, sportweddenschappen, casinospelen en kansspelautomaten, zowel fysiek als online. Hetzelfde geldt voor aanpalende sectoren (behendigheidsautomaten, games, sommige financiële producten).

Reageren?

Tot 20 augustus 2020 is er de mogelijkheid op het document te reageren. Reacties op de Marktvisie kansspelen kunnen gemaild worden naar info@kansspelautoriteit.nl o.v.v. ‘Consultatie Marktvisie’.

Na vaststelling door de Ksa wordt de Marktvisie kansspelen steeds gebruikt als analytisch kader voor de jaarlijkse toezichtagenda. Ook kunnen deze visies per deelmarkt worden gebruikt voor uitgebreidere analyses bij eventuele toekomstige modernisering van de wet- en regelgeving.