Vereisten voor keuringsinstellingen kansspelen op afstand

Gepubliceerd op 22 december 2020

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op rijksoverheid.nl nadere bijzonderheden bekendgemaakt over de tijdelijke procedure van ontheffing in verband met keuringscapaciteit in het kader van de Wet Kansspelen op afstand.

De informatie gaat over de criteria waar keuringsinstellingen aan moeten voldoen om het spelsysteem van aanbieders van online kansspelen te mogen keuren. In de Wet Kansspelen op afstand staat dat de keuringsinstelling geaccrediteerd moet zijn door een nationale accreditatie-instantie uit de EU/EER en een aanwijzing moet hebben verkregen van de minister voor Rechtsbescherming, die verantwoordelijk is voor het kansspelbeleid. Om ervoor te zorgen dat er voldoende keuringscapaciteit is, zal de Kansspelautoriteit de mogelijkheid krijgen aanbieders tijdelijk een ontheffing te verlenen voor het vereiste om het spelsysteem te laten keuren door een keuringsinstelling die aan de genoemde voorwaarden voldoet. Op basis van de ontheffing mag een aanbieder zijn spelsysteem laten keuren door andere keuringsinstellingen. Die moeten wel voldoen aan een aantal criteria.

Zie voor meer informatie het bericht van het ministerie van Justitie en Veiligheid


Meer informatie

Klaar voor de Wet Koa?